Plankarta granskning för detaljplan, Villstads-Haghult 1-218

Detaljplan för             Villstads-Haghult 1:218 m.fl. i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att pröva planläggning av fastigheten Villstads-Haghult 1:218 m.fl. till ändamål för verksamheter och lager (Z) för att möjliggöra för befintlig företags expansion inom området.

Området inrymmer fastigheterna Villstads-Haghult 1:218, del av Villstads-Haghult 1:158 och en sträcka av väg 26. All mark inom området utanför vägen är privatägd medan väg 26 är en statlig väg.

På fastigheten Villstads-Haghult 1:218 finns Ekatech ABs lokaler med kontor, verkstad och montagehall. Ekatech är en ingenjör- och teknik företag som sysslar med konstruktion, projektering, montering, programmering och testning av styrskåp och robotar.

Granskningstiden för detaljplanen är 6 februari - 27 februeri 2019.

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 27 februari 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

Geoteknisk undersökningPDFRiskanalysPDF

Se en 3D-karta över områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-04