Vattenanalyser

För att veta vilken effekt den spridda kalken ger i våra vatten utför vi mätningar två till sex gånger per år. För att optimera kalkningen utförs dessa mätningar vid tillfällen då flödena i vattendrag är som störst och försurningens påverkan märks mest.

Kontaktinformation

För mer information kan du kontakta miljöingenjör Gunnar Gustavsson eller kommunekolog Bengt-Göran Ericsson för information om tillståndet i vår miljö.

Resultat

Här nedan finner du resultaten av effektuppföljningen uppdelat i åtgärdsområden.

De parametrar som är undersökta är:

  • pH (surhet)
  • alkalinitet (buffringsförmåga eller förmåga att neutralisera sur nederbörd)
  • konduktivitet (förmåga att leda elektricitet)
  • färg samt kalcium (Ca)

KONTAKTCENTER

Kontakta gärna kommunens kontaktcenter om du har några frågor eller funderingar.

Telefon: 0371-810 00 (öppet helgfria vardagar mellan klockan 8 och 16)


Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-14