Bilden visar ett flygfoto över utvecklingsområdet.

ANDERStorp

Projektet "Bro till bro"

Under 2019 genomförde Gislaveds kommun dialoger med boende i Anderstorp i syfte att få veta hur anderstorpsborna vill utveckla området mellan Brogatan och Kvarngatan. Med detta påbörjades arbetet med att ta fram en vision av området med invånarnas perspektiv som utgångspunkt.

Parallellt med visionsarbetet sker olika utredningar och undersökningar i området för att kartlägga markens förutsättningar och koppla inkomna synpunkter med visionen.

Visionen beräknas vara klar för utställning under sommaren 2020.

Vill du veta mer?

I högerspalten kan du ladda hem ett dokument som innehåller sammanställningen av dialogerna som genomfördes i Anderstorp under 2019 samt nyhetsbrev med information rörande vad som kommer att hända i området inom den närmaste tiden.

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-20