Kontrollera avstängningsventiler

Så här kontrollerar du dina avstängningsventiler inför ett vattenmätarbyte.

För att kunna utföra ett mätarbyte, är det viktigt att båda avstängningsventilerna vid mätaren fungerar, d.v.s. stänger helt. Om ventilen innan vattenmätaren inte stänger kommer det att läcka ut vatten på golvet alternativt spruta ut när vi tar bort mätaren, och det vill vi undvika.

För att enklast kontrollera så att dina ventiler fungerar, så stänger du A-ventilen, den innan vattenmätaren. Det finns en pil på vattenmätaren som visar i vilken riktning vattnet går. När den är helt stängd så öppnar du en kran i fastigheten, närmaste efter mätaren. Om det inte kommer något vatten och kugghjulen på din mätare står still, då fungerar ventilen. Om den inte är tät, prova gärna någon gång till. Om den trots det fortfarande inte stänger, måste den bytas innan vår personal kommer och byter mätare. Om så är fallet ber vi dig boka om tiden för vattenmätarbytet.

avstängningsventiler vid vattenmätare

En annan sak som du bör vara uppmärksam på är om du har en eller flera avstängningsventiler med beteckningen LK-580 (se bilder nedan) de bör bytas innan vi byter mätaren. Det är stor risk att denna ventiltyp går sönder och orsakarar stora vattenskador när man skruvar på den. Ventiltypen kallas även för champagnekorken.

LK-580

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-15