Inventering enskilda avlopp

Gislaveds kommun inventerar kontinuerligt enskilda avlopp. Planen är att varje år gå igenom ett nytt område tills alla bristfälliga avlopp i kommunen åtgärdats.

Avlopp med en dåligt fungerande rening behöver åtgärdas för att minska övergödningen och risken för smittspridning. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsanläggningen fungerar och uppfyller dagens reningskrav. Miljöförvaltningen har ansvar för kontrollen av avloppsanläggningar.

Gislaveds kommun strävar efter att ”ha en säker, klimatanpassad och hållbar va-försörjning som bidrar till bebyggelseutvecklingen i kommunen.” samt att ”Bästa möjliga rening ska eftersträvas både i allmänna reningsverk och i enskilda avloppsanläggningar.”

Se Gislaveds kommuns VA-policy PDFsamt VA-planPDF för ytterligare information om inventeringen av enskilda avlopp.

Vad händer?

För närvarande pågår en inventering som sker områdesvis i kommunen.

  • 2010-13 Inventering av ca 550 fastigheter i Lillåns tillrinningsområde (a)
  • 2014 Inventering av ca 400 fastigheter i sydöstra spetsen (b)
  • 2015 Inventering av ca 400 fastigheter i södra mittdelen (c)
  • 2017 Inventering av ca 500 fastigheter i sydvästra spetsen. Fegenområdet, Gryteryd Broaryd (1)
  • 2018 och framåt Inventering av övriga områden i turordning (2-6).
Inventeringsområden enligt VA-plan

 

Vilka enskilda avlopp omfattas av tillsynen?

Tillsyn kommer ske på alla avlopp där tillståndet från bygg- och miljönämnden är 20 år eller äldre samt på fastigheter med avlopp där miljöenheten inte har några uppgifter om avloppets utformning och ålder. Tillsynen är förenad med en avgift enligt en av Gislaveds kommun fastställd taxa.

Så här går inventeringen till

Du som fastighetsägare kommer att få ett brev och en enkät när det är dags för att inventera din avloppsanläggning. Innan miljöförvaltningen kommer till dig har du själv möjlighet att bedöma statusen på ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens checklista.PDF

Om du kommer fram till att anläggningen inte lever upp till gällande krav kan du kryssa i det direkt i enkäten. Därmed slipper du inspektionen och inspektionsavgift.

Innan inventeringen börjar kommer du bjudas in till öppna informationsmöten. På dessa möten har du möjlighet att träffa miljöinspektörerna som håller i inventeringen, ställa frågor och få rådgivning.

Vad händer när avloppet inte uppfyller dagens krav på rening?

Om avloppet är bristfälligt får du ett beslut med förbud att släppa ut avloppsvatten från anläggningen. Beslutet innebär att du har två år på dig att åtgärda avloppet.

Sidan uppdaterades senast: 2018-09-20