Ledningsnät, anslutning till fastighet

Ledningsnätet i Gislaveds kommun består av vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar. Den totala ledningslängden är ca 69 mil.

Felanmälan

Om du upptäcker onormala vattensamlingar på vägar, vatten som trycks upp ur marken eller har drabbats av kraftigt tryckfall i din egen kran, eftersom detta kan bero på en vattenläcka. Felanmälan vatten och avlopp

Ansök om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

 

Det finns även en informationsbroschyr om stegen för en va-anslutningPDF.

Om du vill veta vad det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp så kan du själv göra en preliminär beräkning av anläggningsavgift

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-16