Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Esikoulu- ja vapaa-ajan koti

Esikoulutoiminta

Esikoululla on kokonaisvaltainen näky lasten tarpeista. Toiminnan sisällön perustana on: demokratia, solidaarisuus, tasa-arvo ja ympäristökasvatus. Esikoulun pedagoginen merkitys lapsen kehitykselle kohti elinikäistä oppimista selventyy muun muassa määrätietoisesta työskentelystä lasten kielen kehittämiseen.

Esikoulutoiminta toteutetaan esikouluissa ja pedagogisessa hoidossa (aiemmin perhepäiväkoti). Lapsen on oltava vähintään vuoden ikäinen saadakseen paikan.

Kaikki lapset, joiden vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat voivat saada paikan 4 kuukauden sisällä. Jotkut kunnan esikouluosastoista avaavat tarvittaessa kello 05.30.

Yleinen esikoulu tarjoaa paikan kaikille lapsille syyslukukaudesta sinä vuonna kun lapsi täyttää kolme vuotta. Toiminta kattaa vähintään 525 tuntia vuodessa ja sitä tarjotaan 3 tuntia päivässä tai 15 tuntia viikossa, syyskuun 1 päivästä toukokuun 31 päivään. Toiminta on maksutonta.

Vapaa-ajankotitoiminta

Vapaa-ajankodit ottavat vastaan lapsia, jotka tarvitsevat valvontaa osan päivästä kun he eivät ole koulussa. Pedagogisen toiminnan tarkoituksena on täydentää koulua ja tarjota lapsille mielekästä vapaa-ajantoimintaa ja tukea heidän kehittymistä. Hyvin koulutettu ja kokenut henkilökunta työskentelee vapaa-ajankodeissa. Ympäristö on suunniteltu ja varustettu lapsen kehitystä, leikkiä, hoitoa ja oppimista varten.

Vapaa-ajankodit ovat tarkoitettu lapsille kuudesta vuodesta alkaen kevätlukukauteen sinä vuonna kun he täyttävät 13 vuotta.

Vapaa-ajankodit ovat paikallisesti ja toiminnallisesti integroitu peruskoulujen kanssa.

Maksut ja säännöt

Kun lapset sijoitetaan esikouluun tai vapaa-ajankotiin, kuukausimaksua maksetaan 12 kuukautta vuodessa. Maksu perustuu perheen yhteiseen bruttotuloon. Esikoulun korkein taksa on 3% tuloista – kuitenkin korkeintaan 1 645 kruunua kuukaudessa. Vapaa-ajankodin korkein taksa on 2% tuloista – kuitenkin korkeintaan 1 097 kruunua kuukaudessa.

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan