1. Viktigt meddelande: Eldningsförbud i kommunen
Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Esikoulu ja äidinkielen opetus

Esikoulutoiminta

Esikoululla tarkoitetaan varhaiskavastusta jonka tavoitteena on edistää lapsen kehitystä ja oppimista sekä elinikäistä oppimishalua. Esikoulu on osa koulutusjärjestelmää ja perustuu demokratiaan. Täältä voit lukea lisää esikoulun opetussuunnitelmasta Ruotsissa (Lpfö 18):

Opetussuunnitelma suomeksi

Esikoulupaikkaa haetaan suoraan kunnan sähköisten palveluiden kautta (e-tjänst)

Gyllengårdenin päiväkodissa löytyy suomenkielistä henkilökuntaa. Lisätietoa suomenkielisestä päivähoidosta löytyy täältä.

Lapsen on oltava vähintään vuoden ikäinen saadakseen paikan. Yö-, ilta- ja viikonloppuhoitoa tarvitsevien on suositeltavaa hakea hoitopaikkaa viimeistään kuusi kuukautta ennen hoidon aloitusta. Hoitopaikan valinnassa otetaan huomioon etäisyys hoitopaikan ja kodin välillä, perheet toiveet sekä sisarusten hoitopaikat. Hoitopaikka tarjotaan neljän kuukauden sisällä hakemuksesta.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapsille mielekästä vapaa-ajantoimintaa ja tukee koulun opetusta. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla täydennetään koulun opetusta. Siellä keskitytään elämyksiin ja ryhmätyöskentelyyn oppilaan yksilöllisistä lähtökohdista käsin.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu lapsille kuudesta vuodesta alkaen kevätlukukauteen sinä vuonna kun lapsi täyttää 13 vuotta.

Maksut ja säännöt

Kuukausimaksu maksetaan 12 kuukautta vuodessa, kun lapsi saa paikan esikoulussa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Maksu perustuu perheen yhteiseen bruttotuloon. Esikoulun korkein taksa on 3% tuloista – kuitenkin korkeintaan 1 645 kruunua kuukaudessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan korkein taksa on 2% tuloista – kuitenkin korkeintaan 1 097 kruunua kuukaudessa.

Äidinkielen opetus peruskoulussa ja lukiossa

Äidinkielenopetuksen tavoite on kannustaa oppilaita keskustelemaan, lukemaan ja kirjoittemaan suomenkielellä. Oppilaille tarjotaan lisäksi mahdollisuus tutustua kansallisten vähemmistöjen historiaan, kulttuuriin ja tapoihin.

• Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on vahvempi oikeus äidinkielen
opetukseen kuin muilla oppilailla.
• Riittää että yksikin oppilas haluaa opiskella kieltä, jotta opetusta tulee tarjota.
• Oppilaan ei tarvitse osata kieltä entuudestaan.
• Opetus on usein tavallisen koulupäivän ulkopuolella.
• Keskustele koulun rehtorin kanssa äidinkielen opetuksesta. Hakemus jätetään
rehtorille.

lärare med barn

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan