Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Vanhustenhuolto

Tavoitteena on antaa kaikille eläkkeellä oleville ja vammaiselle mahdollisuus asua kodissaan niin kauan kun mahdollista. Kotipalvelu voi tarjota erilaisia tukitoimia joiden tarkoituksena on auttaa ja tukea kun eläkeläisenä tai vammaisena et jaksa tai pysty itse.

Koko vanhusten- ja vammaistenhoidon henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Minkälaista tukea on saatavilla?

Kotikäynnit, asiamiehet

Sosiaalipalvelulain mukaan kaikkien kuntien sosiaalilautakuntien on kunnolla perehdyttävä kunnan ikääntyvien elinolosuhteisiin. Lisäksi mainitaan että Sosiaalilautakunnan on järjestettävä etsivää toimintaa, jossa tiedotetaan sosiaalipalvelun toiminnasta siten että se edistää edellytyksiä hyviin elinolosuhteisiin. Osana tätä Gislavedin kunta työskentelee kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi niistä apu- ja tukitoimenpiteistä, joita kunta ja perusterveydenhoito tarjoavat. Työllä pyritään lisäämään myös tietoisuutta kaatumisten ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja parantamaan omaisten elämäntilannetta siten, että he jaksaisivat selviytyä jokapäiväisestä tilanteestaan.

Tutkimus kunnan 80-vuotiaista

Gislavedin kunta tekee kartoitusta kunnassa asuvien 80-vuotiaiden terveydestä ja asumisesta. Kohderyhmänä ovat henkilöt jotka vuoden aikana täyttävät 80 vuotta eivätkä vielä saa kotihoidolta tukitoimenpiteitä. Vuoden aikana he tulevat saamaan kirjeen, jossa tarjotaan kotikäyntiä. Kahden viikon kuluessa otetaan sitten yhteyttä puhelimitse. Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton. Kotikäynnin aikana tiedotamme Gislavedin kunnan tarjoamista palveluista. Annamme myös tietoja henkilöistä joihin voi ottaa yhteyttä, esimerkiksi avuntarpeenkäsittelijään ja työterapeuttiin. Tämän lisäksi tiedotamme myös eri vapaaehtoisjärjestöjen toiminnasta ja annamme kaatumisen ennaltaehkäisevää neuvontaa. Kotikäynnin aikana jaamme myös tiedotusmateriaalia. Mikäli kieltäydyt kotikäynnistä sinulla on edelleen mahdollisuus saada maksutonta tiedotusmateriaalia kotiin. Ensimmäisen yhteydenoton aikana saat tietää vierailemaan tulevan käsittelijän nimen ja tittelin, sekä saat nähdä hänen valokuvansa.

Kotipalvelu

Gislavedin kunnan kotipalvelu antaa kunnianarvoista ja ammattimaista kohtelua, jossa sinä olet keskeinen henkilö. Kotipalveluhenkilökunnalla on hoitotyönkoulutus ja he saavat jatkuvaa ammatillista koulutusta niin että voivat vastata niihin tarpeisiin joita toiminnassa ilmenee. Sinun tarpeesi ja olosuhteesi määräävät mitä apua voit saada. Tunteaksesi olosi turvalliseksi avullamme, yritämme minimoida kotiisi tulevan henkilökunnan määrä.

Avuntarpeesi selvitetään avuntarpeenkäsittelijämme kanssasi kun haet kotipalvelua. Avuntarpeesi ovat perustana sille toiminnalle ja niille tehtäville joita suoritamme.

Esimerkkejä toiminnasta:

 • Turvahälyttimet
 • Ateriapalvelut
 • Ostot
 • Siivous
 • Pesu ja vaatehuolto
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Sosiaaliset kontaktit
 • Yksinkertaistettu tuki
 • Saatto/Vuorottelupalvelu
 • Toimintamme puitteet perustuvat sosiaalipalvelulakiin.
 • Maksumme ovat tulosidonnaisia.

Yksinkertaistettu tuki

Yksinkertaistettu tuki tarkoittaa helpotettua tarpeenselvitystä henkilöille jotka ovat yli 80-vuotiaita ja jotka tarvitsevat vain palvelutoimintaa (korkeintaan 8 tuntia kuukaudessa).

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan