INNEHÅLL

Kommunfullmäktige i korthet från 31 januari

Säkert utbyte av information inom vård och omsorg, en ny fjärrvärmeanläggning samt den goda nyheten att distriktssköterskan finns kvar i Burseryd.

Det är tre av de ärenden som togs upp under senaste kommunfullmäktigemötet den 31 januari. Nedan sammanfattas några av ärendena från mötet.

Kommunal e-hälsa i vård och omsorg

Vård- och omsorgssektorn är en av de mest intensiva sektorerna i samhället när det gäller information, och det ställs allt större krav på tillgänglighet. Kommunerna i Jönköpings län arbetar gemensamt med frågor kring eHälsa, att utbytet av information via IT måste ske på ett säkert sätt.

Ett antal konkreta utvecklingsområden har tagits fram i en regional handlingsplan för åren 2012-2013. Där finns även en vision som sträcker sig till 2018.

Målformuleringarna i visionen är:

  • År 2018 ska alla medborgare ha tillgång till sin e-journal
  • År 2018 ska all e-hälsoutveckling ske gemensamt mellan regionens huvudmän
  • År 2018 ska regionen Jönköping ha Sveriges effektivaste vård och omsorg

Länets arbete följer det nationella arbetet med handlingsplanen för CeHis (Center för eHälsa i samverkan).

Fullmäktige beslutade att godkänna ett fortsatt arbete med den regionala handlingsplanen för eHälsa och den nationella handlingsplanen för CeHis.

Försäljning av del av Henja 4:8, Tippvägen i Gislaved

Gislaved Energiring AB vill bygga en anläggning för fjärrvärme i Gislaved och placera anläggningen i närheten av Mossarpstippen. I den fördjupade översiktsplanen för Gislaved är området markerat som utredningsområde för energi, kretsloppspark och industri.

Fullmäktige beslutade att godkänna köpet av marken.

Antagande av detaljplan för del av Mossarp 1:3

Ett förslag har tagits fram för att undersöka möjligheten att ha icke störande industri, handel, kontor, lager eller bilservice på Mossarps verksamhetsområde utanför Gislaved.

Fullmäktige beslutade att godkänna detaljplanen för del av Mossarp 1:3.

Interpellation – Distriktssköterskemottagningarna i Burseryd och Hestra

Vid fullmäktiges sammanträde den 13 december 2012 framfördes en interpellation till fullmäktiges ordförande. Frågan gällde om han hade tänkt diskutera med landstinget om beslutet att lägga ner mottagningen i Burseryd.

Diskussioner har förts med landstinget, och nu har de beslutat att behålla mottagningen i Burseryd. Distriktsköterskemottagningen i Hestra var inte ifrågasatt.

Fullmäktige beslutade att notera att detta är gjort.

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-06