INNEHÅLL

Inventering av enskilda avlopp

Gislaveds kommun kommer under året att inventera enskilda avloppsanläggningar.

Anledningen är att säkerställa att anläggningarna uppfyller de nationella lagar och krav som ställs på enskilda avlopp.

Arbetet som nu påbörjas kommer inledningsvis fokuseras på fastigheter i kommunens sydöstra delar, vid sjön Bolmen.

- Det är ett omfattande arbete, men vi måste göra det för att minska risken för övergödning i mark och vatten, säger Anna Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid bygg- och miljöförvaltningen.

Hjälp till självhjälp

Under våren kommer närmare 400 enkäter att skickas ut, där fastighetsägarna får redogöra hur och var avloppvattnet tas om hand. I brevet som går ut skickas det också med en checklista där fastighetsägaren själv kan kontrollera om avloppsanläggningen måste göras om. Om så är fallet, kan man kontakta kommunens miljökontor för att boka en tid för besök på fastigheten, där man tillsammans tittar på problemet.

Informationsmöte 19 och 27 mars

Fastighetsägare bjuds också in till informationsmöte, den 19 och 27 mars klockan 17-19, i församlingshemmet vid Ås kyrka, söder om Reftele. Där finns miljö- och hälsoskyddsinspektörerna på plats för att informera men också för att svara på fastighetsägarnas frågor och funderingar.

Tidigare inventering visade på stora brister

I Gislaveds kommun finns närmare 3 200 enskilda avlopp, där ungefär hälften är byggda före 1974. I ett tidigare projekt som kommunen genomfört (Lillåprojektet), kunde det konstateras att 300 (75%) av de undersökta avloppen inte kunde godkännas. Därför kan man skäligen misstänka att problemet med dåliga avlopp kan vara ganska stort.

Om enskilda avlopp

Enligt miljölagstiftningen ska avloppsvatten renas så att inte olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. Inventeringen görs för att minska halterna av gödande ämnen i mark och vatten. Det finns också risk för smitta om till exempel dricksvatten eller badvatten förorenas av avloppsvatten. Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort ett åtgärdsprogram för hur övergödningen ska minska för att uppfylla Riksdagens miljömål ”Ingen övergödning”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktinformation

För frågor eller kommentarer kring enskilda avlopp och den inventering som ska göras kan du kontakta Anna Larsson, miljö, och hälsoskyddsinspektör på telefon: 0371-812 38 eller Angela Bäckström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på telefon: 0371-814 51.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-11