INNEHÅLL

Årets turismpris gick till Anna Dimitrievska och Josefin Pettersson, Hotell Nissastigen.

Årets turismpris gick till Anna Dimitrievska och Josefin Pettersson, Hotell Nissastigen.

Företagare prisade under affärsgalan 2014

Torsdagen blev en intensiv dag för företagarna i kommunen. Temalunch från kommunen, föreläsningar och en galakväll som avslutades med prisutdelningar.

Dagen började med en temalunch där kommunens näringsliv bjudits in för att få träffa vår lotsande organisation. Där fanns även projektet GreenCharge Sydväst representerade för att berätta om satsningen på elbilar och laddningsstationer.

Ett 30-tal företagare hade samlats för att delta på temalunchen.

Ett 30-tal företagare hade samlats för att delta på temalunchen.

Vi finns här för dig

Efter lunchen bjöd de olika experterna från den lotsande organisationen på smakprov från sin verksamhet och tips på hur vi tillsammans med respektive företagare kan samarbeta på ett enkelt sätt. Ett genomgående budskap var

- Kontakta oss i god tid, vi finns här för dig.

Malin Svenningsson, mark- och exploateringschef inledde presentationen och berättade att det finns mark i alla kommunens orter.

Antti Vähäkari, VA-chef förklarade att vi för det mesta har gott om vatten i våra orter men om någon exempelvis vill installera ett sprinklersystem är det viktigt att stämma av med tekniska kontoret i god tid.

Det handlade inte bara om kommunens tjänster utan Mari Backstig, upphandlare berättade även om hur man gör för att bli leverantör till kommunen och att man kan hitta alla planerade och pågående upphandlingar på kommunens webbplats.

Sven Hedlund, stadsarkitekt sammanfattade tanken med den lotsande organisationen i sporttermer.

- Se oss som en medspelare och inte en motspelare som ni ska runda. Kontakta oss i ett tidigt skede, så vägleder vi er i den process ni ska påbörja.

För den som är intresserad av att starta en livsmedelsverksamhet berättade Mariana Jenca, livsmedelsinspektör hur man gör för att komma igång och hur viktigt det är att livsmedel är säkra och korrekt märkta.

Förebyggande arbete förhindrar bränder och onödiga kostnader var budskapet från Johan Rönmark, enhetschef på Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö. Med rätt brandskydd från början undviks onödigt arbete och stora kostnader.

Susanne Norberg, bygg- och miljöchef avslutade informationen med att berätta om miljötillsyn. Att hon och hennes kollegor finns på plats för att hjälpa, vägleda, stötta och kontrollera företagens miljöarbete för ett hållbart samhälle. 

Här presenterar Camilla Wallin Kupferberg (t.v) experterna inom den lotsande organisationen.

Här presenterar Camilla Wallin Kupferberg (t.v) experterna inom den lotsande organisationen.

Vår lotsande organisation

Gislaveds kommun har beslutat om att använda konceptet med en lotsande organisation. Det innebär riktlinjer för hur vi hanterar komplexa företagsärenden som ofta berör flera olika förvaltningar.

- Med hjälp av personer från vår ordinarie organisation jobbar vi proaktivt och tvärgående för att hjälpa våra företag och etablerare när det gäller exempelvis bygglov, markköp, vatten eller avlopp, förklarar Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg.

- Vi vill vara bra, säger kommunalrådet Niclas Palmgren (M). Tycker du att något är fel, ring oss! Vi vill hjälpa till och vi har mycket kompetenta medarbetare som gärna svarar på frågor och ger råd.

Elbil spar pengar och miljö

Förutom informationen från kommunen berättade Jonas Lööf från GreenCharge Sydost att en elbil både spar pengar och miljö. Att det är billigare för ett företag att leasa en elbil än en vanlig dieselbil. På torget passade många besökare på att provköra någon av de bilar som fanns på plats och många förvånades över att de var så lätta, roliga och tysta att köra.

Många personer besökte torget i Anderstorp för att fråga om, och prova elbilarna.

Många personer besökte torget i Anderstorp för att fråga om, och prova elbilarna.

Samarbetsprojektet GreenCharge

GreenCharge Sydost är ett projekt och en kraftsamling i samverkan mellan företag och kommuner i Blekinge, Norra Skåne, Småland och Öland. Det syftar till att skapa en hållbar introduktion av elfordon samt en infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon på ett enkelt och hållbart sätt i vårt samhälle.

Kommunalråd Marie Johansson (S) sitter med i styrgruppen för GreenCharge och tycker att det är ett viktigt och intressant uppdrag. Hon menar att det ger oss möjligheten att få mer kunskaper och att påverka arbetet mot ett mer hållbart samhälle.

- Genom det här projektet kan vi genomföra saker snabbare, som exempelvis en infrastruktur för att kunna ladda elbilarna, berättar Johansson.

Idag finns det möjlighet att ladda sin elbil på två platser i kommunen, på torget i Gislaved och hos Gislaveds Energi.

Marie Johansson provar en av elbilarna.

Marie Johansson provar en av elbilarna.

Bra initiativ

Carl-Gustaf Morhed, personalchef på Gislaved Folie var en av besökarna på lunchen. Han var positiv till arrangemanget och skulle ta med sig budskapet till sin ledningsgrupp. Informationen om elbilar tyckte han var intressant, speciellt som företaget precis har köpt sin första elhybrid som tjänstebil. Man kom fram till att den är dyrare i inköp men bäst för individen och miljön, samtidigt som den blir kostnadseffektiv för företaget.

- Den här lunchen är ett bra initiativ, det är viktigt för företagen att känna att kommunen är med oss, inte emot oss. Dessutom är budskapet att det nu är lättare att få tag på rätt person något jag tar med mig, säger Morhed.

Carl-Gustav Morhed, Gislaved Folie var positiv till dagens information.

Carl-Gustav Morhed, Gislaved Folie var positiv till dagens information.

Inspirerande föreläsningar och affärsgala

Efter lunchen tog Gislaved näringslivs program över. Respektive näringslivsförening hade årsmöte innan det var dags för föreläsningar.

Näringslivschef Anders Ahlström sammanfattade 2013 samt blickade framåt och professor Kaj Mickos svarade på frågor om innovationsfabrik Småland. Fredrik Sträng, professionell äventyrare och kvällens konferencier berättade att det är inspirationen som gör att hans idéer kläcks och att det är när han blir motiverad som han vågar ta steget framåt. Framåt kvällen var det dags för middag och prisceremoni på hotell Åsen i Anderstorp.

Josefin Pettersson och Anna Dimitrievska, Hotell Nissastigen i Gislaved fick årets Turismpris.

Josefin Pettersson och Anna Dimitrievska, Hotell Nissastigen i Gislaved fick årets Turismpris. (Klicka på bilden för större format)

Turismpriset till Hotell Nissastigen

Turimpriset, som Gislaveds kommun delar ut, går i år till Hotell Nissastigen och ägarna Anna Dimitrievska och Josefin Pettersson.

Motivering:

Hotell Nissastigen med Josefin Pettersson och Anna Dimitrievska som ägare har siktet inställt på möjligheter och utveckling. Med energi och engagemang arbetatar de för att skapa en mötesplats i staden Gislaved och utveckla sina samarbeten mellan föreningar, företag och privatpersoner både inom kommunen och i regionen.  Genom sin starka strävan och höga serviceanda ger de besökaren en positiv upplevelse av Gislaveds kommun.

Under året har dessutom Hotell Nissastigen utvecklat en konkurrenskraftig mötesplats i Gislaveds stad genom att renovera och utvidga sina konferenslokaler.  De kan nu erbjuda flexibla möteslokaler som passar såväl det lilla som det stora mötet och blir därmed en tillgång för mötes- och utbildningsanordnare.

Hotell Nissastigen är ett bra exempel på att det går att växa och utvecklas i Gislaveds kommun. Nästa satsning på utveckling blir nu en trevlig mötesplats utomhus genom upprustning av sin uteservering

Det är med en ära för oss att utnämna Hotell Nissastigen till årets turismföretag 2014 i Gislaveds kommun.

Mats Skogsfors från Reftele fick priset som årets innovatör. Priset togs emot av hans son Christer.

Mats Skogsfors från Reftele fick priset som årets innovatör. Priset togs emot av hans son Christer. (Klicka på bilden för större format)

Mats Skogfors årets innovatör

Genom sina innovativa idéer och intresset för att uppfinna, utveckla och designa produkter fick Mats Skogsfors, Reftele priset årets innovatör. Bakom priset står Gislaveds Näringsliv. På plats för att ta emot priset fanns Mats son Christer Skogsfors.

Motivering - årets innovatör

Trots att han har byggt upp ett framgångsrikt och internationellt blomstrande
företag, står strategin fast att företaget aldrig skall flyttas från orten. Han brinner för bygden på flera sätt. Som hans kämparinsats att se till att tandläkarmottagningen blev kvar och då båda bankerna har försvunnit från orten är han nu djupt engagerad i att hitta en ny banketablering.

Mats Skogsfors är inte längre aktiv i sitt företag men trots att han är pensionär fortsätter han att uppfinna, utveckla och designa. Han har nyligen tagit fram en grapefrukt-kiwi sked som han tagit patent på. Han är också känd för sitt författarskap enom boken om ”Refteleindustrin förr och nu” och hade ett finger med i filmen ”Miraklet i Småland”.

Mod, engagemang och initiativrikedom står i fokus när årets innovatörspris delas ut till Mats Skogsfors.

Årets entrepenör heter Ingvar Mattsson och är ägare till företaget Mattssons i Anderstorp.

Årets entrepenör heter Ingvar Mattsson och är ägare till företaget Mattssons i Anderstorp. (Klicka på bilden för större format)

Årets entrepenör

Som inspirationskälla, en nytta för samhället och någon som stimulerar ekonomisk tillväxt fick Ingvar Mattsson, ägare till Mattssons i Anderstorp priset årets entreprenör. Priset delas ut av Gislaveds näringsliv.

- Jag känner mig mycket hedrad och glad. Speciellt i en sådan församling som den här, där alla runt borden är entreprenörer, sa Ingvar Mattsson i sitt tacktal.

Motivering - årets entreprenör

Ordet entreprenör kommer från franskans ”entrepreneur” och betyder ”den som
uträttar något”. Ingvar Mattsson är i ordets rätta bemärkelse en sann entreprenör.

Med förmåga att förena affärsmannaskap och småländsk envetenhet har han gjort hinder och svårigheter till möjligheter. Han har byggt upp en kundorienterad
organisation som kan stå modell för alla framångsrika företag, samtidigt som han
skruvat upp ambitionen genom bolagsförvärv. Känd för full fart framåt och inte
rädd för konkurrens vare sig på banan eller i affärsvärlden.

Genom sitt lokala engagemang är Ingvar Mattsson en stark förebild som står för att realisera idéer i samspel mellan företagande, näringsliv och samhällsutveckling. En vinnare på många sätt.

Priset för årets attraktivitet tilldelas Kent Lindén, Drum & Drill Corpse.

Priset för årets attraktivitet tilldelas Kent Lindén, Drum & Drill Corps. (Klicka på bilden för större format)

Pris för årets attraktivitet till Kent Lindén

Kent Lindén är en slagkraftig person som gjort mycket för ungdomarna. Därför fick han priset årets attraktivitet. Bakom utnämningen och priset står Swedbank, och priset delades ut av deras utsände Christer Pettersson.

Motivering - årets attraktivitet

Slagverkspedagog Kent Lindén, en av grundarna till Gislaved Drum & Drill Corps,
har under 30 år underhållit och marknadsfört Gislaveds kommun, såväl lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt.

Under hans ledning, som tamburmajor, har orkestern genomfört ett stort antal
utlandsresor där man på ett förtjänstfullt sätt, i konkurrens med andra utländska
orkestrar, skördat stora erkännanden. Kents arbete skapar nyfikenhet för kommunen och dess aktiva musikliv.

För näringslivet var världsutställningen i Hannover, Tyskland år 2000, är ett tillfälle
man minns med glädje, det var då Kent och hans orkester gjorde skillnad och
bidrog till att sätta regionen på kartan.

Kent Lindén firar i år 31 år med sitt Drum & Drill Corps och är en mycket värdig
vinnare av årets attraktivitetspris.

Årets företagare i Gislaveds kommun är Nils-Göran Stenberg och hans företag Stebro Plast i Broaryd.

Årets företagare i Gislaveds kommun är Nils-Göran Stenberg och hans företag Stebro Plast i Broaryd. På bild från vänster: Malin, Per-Johan, Henrik och Nils-Göran Stenberg. (Klicka på bilden för större format)

Nils-Göran Stenberg vid Stebro Plast - årets företagare

Priset som årets företagare delades ut av Företagarna Jönköping och gick till Stebro Plast.

Motivering - årets företagare

Nils-Göran Stenberg, grundare till Stebro Plast, är en framgångsrik företagare som ser mer möjligheter än problem, inte minst visar detta sig i hur han byggt upp sitt företag i den lilla orten Broaryd. Bolaget har en stor utvecklingsbenägenhet, där investeringar i ny teknik är en mycket framstående del, vilket också bidrar till en god global konkurrenskraft.

Familjeföretaget Stebro Plast AB är ett tillväxtföretag som har blivit känt för en god miljö och personalpolicy. Som företag har man engagerat sig i ungdomsarbetslösheten och har också skapat både praktikplatser och anställningar för flera ungdomar.

Årets butiksäljare är Ulrika Stridh, ICA Kvantum i Gislaved och Pernilla Rudmo, Pewes Skor i Anderstorp.

Årets butiksäljare är Ulrika Stridh (t.v), ICA Kvantum i Gislaved och Pernilla Rudmo (t.h), Pewes Skor i Anderstorp. I mitten prisutdelaren Jessica Kraft. (Klicka på bilden för större format)

Årets säljare finns i Anderstorp och Gislaved

Genom en omröstning i Väsbo Andan har läsarna fått rösta på årets säljare i Gislaved respektive Anderstorp. Vinnare blev Ulrika Strid, ICA Kvantum och Pernilla Rudmo, Pewes Skor.

Motivering Ulrika Strid

En gedigen kunskap i branschen och i mötet med kunden använder hon den dagligen. Med glimten i ögat servar hon kunden på allra bästa sätt vilket gör att hon har mycket stort förtroende från våra kunder. Hennes sätt att vara och att alltid sätta kunden först i arbetet och på fritiden gör att hon är ett stort föredöme för oss alla.

Motivering Pernilla Rudmo

Pernilla är en glad och positiv tjej. Hon kommer alltid med ett leende på läpparna till jobbet.

Fredrik Idin fick priset som årets hundraåring. Hans företag Levi Peterson har i år funnits i 100 år.

Fredrik Idin fick priset som årets hundraåring. Hans företag Levi Peterson har i år funnits i 100 år. (Klicka på bilden för större format)

Levi Peterson fyller 100 år

Förutom att prisa vinnarna i de olika kategorierna passade Gislaveds näringsliv även på att uppmärksamma en hundraåring.

Levi Peterson Industri som startade 1914 är fortfarande ett familjeägt företag och finns dessutom i en av kommunens vackraste industribyggnader. Gislaveds näringsliv uppmärksammade därför igår företaget med blomster.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-22