INNEHÅLL

Ny fjärrvärmeanläggning i Gislaved

Under måndagseftermiddagen invigde Gislaveds Energi kommunens nya fjärrvärmeanläggning.

Ett 50 tal nyfikna personer hade tagit sig till invigningen, där de fick lyssna på invigningstal av såväl energibolagets VD Joacim Cederwall och kommunalrådet Niclas Palmgren. Därefter bjöds det på fika och en rundtur inne i anläggningen.

Under invigningen berättade Joacim Cederwall att anläggningen är en del av Gislaved Energis fjärrvärmesatsning. Satsningen kommer att minska utsläppen av koldioxid med 3500 ton per år, jämfört med de alternativ som tidigare funnits.

Genom de kulvertsystem som grävts ned i Gislaved de senaste åren och som är kopplade till denna anläggning kan man också ta tillvara spillvärme som räcker till 40-50 hushåll. Detta är värme som tidigare spilldes eller kyldes bort i ån Nissan, säger Cederwall.

Fram till idag har man byggt ut fjärrvärmen i stora delar av Gislaved, men nu hoppas man på möjlighet att utveckla, och bygga vidare i bland annat Anderstorp till att börja med.

En viktig satsning för Gislaveds kommun

För Gislaveds kommun är denna satsning mycket viktig. Det menar kommunekolog Bengt-Göran Eriksson. I videoklippet nedan berättar han mer om varför satsningen är viktig.

Frågor och svar om Fjärrvärmeanläggningen med Rikard Bondeus, Teamchef Värme vid Gislaved Energi

Vad är fjärrvärmeanläggningen för något och vad är den till för?

- Anläggningen består av en panna som värmer upp en vattenkrets som sedan försörjer Gislaved tätort med fjärrvärme som värmer upp anslutna byggnader.

Pannan eldas av biobränsle. Bränlset kommer från toppar och grenar från träden som flisas i en huggmaskin, samt flis från utklassat timmer och massaved.

Hur många hushåll/fastigheter är anslutna idag? Har ni något mål för hur många ni vill ska ansluta sig framöver?

- Idag är det en stor del av kommunens fastigheter och det kommunala bostadsbolagets fastigheter som är anslutna. Utöver dessa är det några företag, bostadsrättsföreningar, andra bostadsbolag samt några privatpersoner.

De villor som ligger i direkt anslutning till vår huvudkulvert har möjlighet att ansluta sig direkt till fjärrvärmen. Är man intresserad av fjärrvärme, men bor lite längre ifrån kulverten krävs det att fler går med för att vi skall kunna erbjuda fjärrvärme. Vi vill fortsätta att ansluta kunder och har flera fastigheter som kommer ansluta sig i år och nästa år, samt diskussioner med många intressenter.

Vid den nya flispannan finns expansionsmöjligheter och vi ser inga begränsningar. Sedan 2011, då vi påbörjade fjärrvärmeutbyggnaden i Gislaved har vi ökat fjärrvärmeproduktionen med 170 %, från 9 GWh till 25 GWh. 25 GWh ger värme och varmvatten till cirka 1250 villor.

Vilka vinster finns det med fjärrvärme?

- Miljömässiga vinster: vi använder närproducerat biobränsle vilket ger kortare transporter. Det är också en effektivare rening på en stor anläggning jämfört med om varje kund har en egen panna. Biobränsle bidrar inte till heller till växthuseffekten. Vi beräknar att vi minskar koldioxidutsläppen med 3 500 ton årligen i Gislaved med konverteringen till fjärrvärme.

Sedan finns det också prismässiga vinster. Fjärrvärmen är prisvärd. De kunder som har anslutit sig sparar totalt närmare 3 miljoner kronor om året jämfört med sina tidigare uppvärmningssätt, där de flesta tidigare haft olja eller gas. Det är också enkelt, tryggt och smidigt; en fjärrvärmecentral är en enkel konstruktion som är mycket driftsäker utan några stora underhållskostnader. Vi ser till att du alltid har värme.

Vår nya flispanna kan producera värme även när det är strömavbrott, då den har reservkraftverk som körs på diesel.

Nedan kan du ta en rundtur på anläggningen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-03-26