INNEHÅLL

Romska flaggan

Romernas internationella dag den 8 april

Gislaveds kommun uppmärksammar idag romernas internationella dag, nationaldag.

Den firas varje år den 8 april till minne av den första romska kongressen som hölls i London 1971.

Romer finns i hela världen, i alla världsdelar men romerna har inget gemensamt land. I Sverige har det funnits romer sedan 1500-talet. I dagens Sverige uppskattar man att det bor cirka 50 000 romer och några av dem finns i Gislaveds kommun. Romer delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas gemensamma språk är romani chib och är ett av Sveriges minoritetsspråk. Övriga minoritetsspråk är: jiddisch, samiska, finska och meänkieli.

Firandet av nationaldagen

Romernas nationaldag firas i ett fyrtiotal länder runt om i världen och olika aktiviteter arrangeras så som ljuständning, planterande av träd och minnesceremonier för romer som fallit offer för anti-romanistiska övergrepp. Den 8 april har succesivt blivit en viktig dag för romer från skilda grupper och länder att samlas kring.

Gislaveds kommuns arbete med Sveriges nationella minoriteter

Gislaveds kommun arbetar aktivt med minoritetslagstiftningen som styr kommuners och andra myndigheters arbete med Sveriges nationella minoriteter. Sverige har fem nationella minoriteter och en av dem är romer. Övriga minoriteter är judar, samer, Sverigefinnar och tornedalingar.

Idag har redan Gislaveds kommun bland annat regelbundna samrådsmöten med Gislaveds Finska förening och Gislaveds Finska pensionärsförening. Det finns även sidor på finska på kommunens webbplats.

Dialog med kommunens romer

Målsättningen är att utöka arbetet så att även övriga av kommunens minoriteter inkluderas. Kommande planer är bland annat att arrangera kulturaktiviteter som riktar sig till den romska gruppen och på så sätt försöka få till en dialog med Gislaveds romer.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-08