INNEHÅLL

Gislaveds kommun deltar i ett stort demensprojekt. Personerna på bilden har ingen koppling till studien. Foto: Smålandsbilder.

Gislaveds kommun deltar i ett stort demensprojekt. Personerna på bilden har ingen koppling till studien. Foto: Smålandsbilder.

Projekt om att leva med demens

Gislaveds kommun deltar nu i ett projekt inom demensområdet, som drivs i samarbete mellan forskare vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet.

Projektet ”Leva med demens, vård och vårdsystem” handlar om hur det är att leva med demens och om den vård och de vårdsystem som finns kring människor med demenssjukdom.

Forskarna kommer att studera levnadsförhållanden och livskvalité för personer med demens och deras närstående inom olika boende- och omsorgsformer. I projektet ingår också att undersöka utbudet av vård- och omsorgsinsatser, stödet till närstående som vårdar en person med demens samt personalens utbildningsnivå.

Gislaved medverkar som enda kommun i länet

Kommunens demenssjuksköterskor, Lena Larsson och Annica Bard Carlsson, ingår i referensgruppen för projektet och ser fram emot ett spännande arbete. I nuläget hjälper de till att förmedla kontakt med möjliga deltagare till projektet. Dels kommer forskarna vilja intervjua personer med demens som bor kvar i sitt vanliga boende, och deras närstående. Dels vill de intervjua personer som nyligen flyttat in på särskilt boende.

- Vi är glada, och lite stolta över att Gislaved, som enda kommun i Jönköpings län, fått möjlighet att delta i det här forskningsprojektet. Förutom att bidra till forskningen kring hur levnadsförhållanden och livskvalité ser ut för personer med demens och deras närstående, hoppas vi att resultatet så småningom ska ge oss återkoppling på om de stöd- hjälp- och vårdinsatser vi erbjuder är bra, berättar Lena Larsson och Annica Bard Carlsson.

Identifiera bidragande riskfaktorer för flytt från eget boende

En intressant frågeställning som forskarna hoppas finna mera svar på är vad det är för riskfaktorer som bidrar till att personer med demens inte längre klarar att bo kvar i egna hemmet, och detta kan kanske i förlängningen leda till att vi blir bättre på att stödja personer i eget boende och komma in med insatser i rätt tid.

Jämföra oss internationellt

När studien är klar kommer vi dessutom kunna jämföra oss, inte bara med övriga kommuner i projektet, utan också med de länder som deltog i den första europeiska studien.

Om projektet ”Leva med demens, vård och vårdsystem”

Projektet startade i januari 2014 och ska pågå under två år. Förutom Gislaveds kommun deltar även kommuner i Kronobergs län. Projektet finansieras av bland annat familjen Kamprads stiftelse och är en fortsättning på en europeisk studie där vård och omsorgsinsatser från demensdiagnos till livets slut har studerats i åtta länder.

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-28