INNEHÅLL

Barnahuset – en trygghet för utsatta barn 

Länets barnahus blir en skyddad plats för de barn som utsatts för misshandel, tvång eller sexuella övergrepp.

I måndags invigdes barnahuset i Jönköping. Här sätts barnen och deras trygghet och välbefinnande i fokus. Barn som utsatts för exempelvis misshandel, tvång, hot, sexuella övergrepp eller blivit vittne till våld ska få ett bra stöd i en svår och utsatt situation. Mottagandet, bemötandet och lokalerna är trygga och barnvänliga och en bedömning av behandlingsinsatserna görs direkt.

- Det här är ett väldigt bra steg mot en tryggare och bättre situation för utsatta barn. Jag är mycket glad över samarbetet och tror att det kommer att hjälpa många barn som har råkat ut för obehagliga händelser, säger Monica Svensson, socialchef på Gislaveds kommun.

Samverkan för barnets bästa

Barnahuset har två övergripande mål. Att förstärka barns rättigheter och ge barnen bättre stöd samt att höja kvalitén på genomförda utredningar så att domstolarna kan fälla eller fria misstänkta gärningsmän på bättre grund.

Arbetet sker i samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin och BUP (barn- och ungdomspsykiatri) när det finns misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. I en gemensam lokal finns bland annat samtalsrum, förhörsrum, rum för medhörning och för läkarundersökning, kombinerat lek- och väntrum samt kontor.

Länsgemensam finansiering

Det är länets 13 kommuner som tillsammans med landstinget finansierar verksamheten. Inom verksamheter jobbar en samordnare, en socialsekreterare och en psykolog. Åklagare, polis och läkare med specialistkompetens finns tillgängliga vid behov.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-07