INNEHÅLL

Tobias Schölin, lunds universitet berättar som sina forskningsresultat

Tobias Schölin och Craig Mitchell från Lunds Universitet berättade om sina forskningsresultat inför ett 20-tal inbjudna.

Dialogmöte med tema utländskt entreprenörskap

Tidigare i veckan besökte två forskare från Lunds Universitet Gislaved för att berätta om hur man forskar kring företagande som bedrivs av invånare som kommer från andra länder.

Forskarna Tobias Schölin och Craig Mitchell är båda knutna till Sten K Center vid Lunds Universitet. Där forskar de bland annat i hur invånare med utländsk bakgrund driver företag i Sverige och deras förutsättningar till att göra det.

Under onsdagens förmiddag presenterade de en del av sin forskning, inför ett tjugotal inbjudna. På plats fanns såväl politiker som tjänstemän, representanter från arbetsförmedlingen, tankesmedjan Uniqraft och Gislaveds näringsliv AB. Även Värnamo kommun var representerat.

I Gislaveds kommun kan man konstatera att det startas få företag av individer med utländskt bakgrund, trots att många som kommer till Sverige har en bakgrund som entreprenörer. Det berättar kommunens näringslivsstrateg Camilla Wallin Kupferberg.

- Därför bjöd vi in forskarna från Lunds Universitet för att vi ska få ta del av deras forskningsresultat inom detta område och för att ha dialog kring hur vi tillsammans med forskare och grannkommuner kan skapa bättre förutsättningar för invånare från andra länder att få utveckla sitt entreprenörskap.

Dialog under eftermiddagen

Onsdagens eftermiddag ägnades till att närmare diskutera och föra dialog om hur vi i Gislaveds kommun kan använda forskningsresultaten i praktiken för att utveckla den stora potential vi har i vårt geografiska närområde.

- Vi vill ju ta tillvara på all den internationella kompetens som vi har här. Det bor människor från fler än 100 länder bara i Gislaveds kommun, och eftermiddagen gav flera idéer och uppslag om hur vi kan arbeta vidare, säger Wallin Kupferberg.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-23