INNEHÅLL

Camilla Wallin Kupferberg, Helena Ruderfors, Henrik Hellström, Samra Dolovac och Niclas Palmgren.

Ny metod ska hjälpa arbetslösa

Ökad sysselsättning är ett prioriterat område för Gislaveds kommun. Under onsdagen presenterades ett förslag till metod där individens egenskaper och önskemål får styra i söka jobb-processen.

Gislaveds kommun har under våren genom projektet Konjunkturpaketet genomfört en förstudie och omvärldsanalys kring möjligheter och svårigheter för arbetssökande. Genom att analysera mer än 200 arbetsmarknadsprojekt, göra intervjuer med näringslivet och samla in fakta från forskning har man hittat en ny metod där individen står i fokus.

Individen i fokus

- Vi tänker oss att fokus hamnar på vad individen är bra på och inte vad man behöver bli bättre på. Genom att uppmuntra det varje person redan kan och vill, blir sträckan till ett arbete och nya nätverk mycket kortare, säger Helena Ruderfors, projektledare för Konjunkturpaketet.

Tidigare arbetsmarknadsprojekt inom kommunen har framförallt vänt sig till ungdomar. Den nya metoden vänder sig till alla arbetssökande oberoende av ålder, kön, bakgrund och antal dagar i arbetslöshet. Förslaget innebär också en anpassning till konjunkturläget utifrån branschperspektiv, målgruppsperspektiv samt kostnadsbehov.

- Det är unikt och roligt att vi har hittat en metod som kan användas oberoende av vem man är, säger Marie Johansson (S), kommunalråd.

Utbildning och exepertkompetens två av nycklarna

Under onsdagens konferens presenterades metoden för grannkommunerna, arbetsförmedlingen, fackförbund och tjänstemän på kommunen. Det mest unika i metoden är att en ”tematisk expert” kopplas till varje individ. Denna expert har jobbat länge inom yrket som den arbetssökande är intresserad av och kan dela med sig av tips och råd samt kontaktvägar.

Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg berättar att det är helheten som är det unika med metoden. Att den är anpassad efter varje individ, att man blir en del av ett nätverk och att det finns stöd i form av en expert med yrkeserfarenhet. Kopplingen som finns till utbildning och rådgivning underlättar även för den som vill starta ett eget företag. Idén in med YHL, Yrkeshögskola light är en annan del av metoden förklarar hon. Det innebär korta och intensiva utbildningar inom ett specifikt område.

- Jag är glad att vi har så många kreativa idéer inom vår kommun och att så många visade intresse för konferensen. Kan vi göra skillnad för någon så betyder det jättemycket, menar Niclas Palmgren (M), kommunalråd.

Politiskt beslut att satsa på arbetslösa

Bakgrunden till projektet är ett beslut som togs i kommunfullmäktige 2012. Man ville från politiskt håll jobba för att få ner arbetslösheten och avsatte därför pengar till projektet Konjunkturpaketet. Projektet stöds även av EU och förhoppningen är att det ska bli ett samarbete med andra kommuner, näringsliv och myndigheter. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-19