INNEHÅLL

Till Borås åkte delar av styrgruppen för den näringslivsstrategi som håller på att tas fram i Gislaveds kommun. Här på bild tillsammans med värdarna från Borås.

Till Borås åkte delar av styrgruppen för den näringslivsstrategi som håller på att tas fram i Gislaveds kommun. Här på bild tillsammans med värdarna från Borås.

Gislaved på studiebesök i Borås

I mitten av förra veckan åkte en liten delegation till Borås på studiebesök i syfte att se och lära hur de arbetat med sin stads- och näringslivsutveckling.

- I Borås har man gjort mycket som är bra. De har idag ett starkt företagsklimat och positiv befolkningsutveckling. Det finns mycket vi kan lära och hämta därifrån, säger Camilla Wallin-Kupferberg som är kommunens näringslivsstrateg.

Vända negativ trend ett långsiktigt arbete

Gislaveds kommun representerades av kommunalråden Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S), samt Carina Johansson (C) och Åke Ljunggren (S). Tillsammans utgör de en del av styrgruppen för den näringslivsstrategi som håller på att tas fram för kommunen.

I Borås fick delegationen en dragning om stadens historia av kommunalråden Ulf Olsson (S) och Annette Carlsson (M) samt Anders Glemfelt som är verksamhetschef på Business Region Borås och Bengt Himmelmann, samhällsplaneringschef.

Under morgonen berättade de om Borås på 70-talet, om en stad som stängde på sommaren med tomma gator och stängda butiker. Sedan kom textilkrisen i slutet av 70-talet, då stor del av all textilproduktion flyttade från Sverige. Borås, som alltid varit nära förknippat med textilindustrin led stort, man tappade närmare tio tusen invånare och 24 tusen arbetstillfällen mellan perioden 1970-1984.

Men från 1984 och framåt började näringslivet att breddas, Borås började sakta växa igen. Idag har staden över 106 000 invånare och över 100 företag står i kö för att etablera sig berättade Ulf Olsson.

Studiebesöket innefattade även en guidning runt Textile Fashion Center och Viared industriområde samt en rundvandring genom centrala Borås.

Gislaved kan låna idéer och lösningar

Camilla Wallin Kupferberg menar att Borås kan lära oss en del om hur man vänder trender och tar tillvara på det man har, samtidigt som man breddar och utvecklar.

- Den näringslivsstrategi som vi håller på att ta fram för vår kommun har som huvudinriktning att framför allt uppmärksamma och utveckla det vi har, även i samverkan med andra. Samtidigt ska servicen vara tillgänglig och fungera i vardagen för företagen, säger Camilla Wallin Kupferberg.

I Borås har man haft ett mycket tätt samarbete med näringslivet och fastighetsägare för att utveckla staden. Samarbetet har också varit tätt med andra kommuner i Sjuhärad, till exempel vad gäller infrastruktursatsningar. Bland annat bygger man just nu om riksväg 27 för att få ett bättre trafikflöde till Göteborg, vilket också gynnar Gislaveds kommun.

I Borås stad har man också de senaste åren fokuserat på att berätta vad man vill med det offentliga rummet. Det har lett till att näringslivet har följt efter med sina idéer om hur man vill utveckla sina verksamheter. Kommunen har skapat mötesplatser och forum för olika frågor och ur det har man hittat nya vägar att samarbeta, vilket är otroligt inspirerande, anser Camilla Wallin Kupferberg.

- Man har återskapat sin identitet med nya medel. Det kan vi i Gislaveds kommun lära mycket av – vi som har så mycket varumärken, tradition och historia att ta tillvara på, säger Camilla Wallin Kupferberg.

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-25