INNEHÅLL

Foto från workshopen man höll i slutet av juni.

Ungdomarna tittar på hundratals olika hinder, och väljer ut sina favoriter. Foto taget under workshopen tidigare i juni.

Ungdomar inblandade i ny skatepark

Den kommande skateparken i Smålandsstenar börjar ta form, i alla fall på papper.

Just nu planeras det för fullt kring den kommande skateparken i Smålandsstenar. I slutet av juni, anordnades en första workshop med såväl medlemmar från skateboardföreningen i Smålandsstenar, som skateboardåkare från Gislaved.

Under mötet närvarade även kommunens samarbetspartner i projektet, företaget Pivotech, som höll i workshopen. Företaget är specialiserat på skateboardprojekt, och de närvarande medarbetarna är båda före detta skateboardåkare.

Workshopen utgick ifrån att ungdomarna fick välja 4 foton vardera bland flera hundra, på olika skateboardhinder, och diskutera för- och nackdelar med olika hinder. Ungdomarna kom överens om att parken som ska byggas är en streetskatepark. Den typen av park passar bättre även för cyklister och kickbikeåkare.

Park för alla

Under mötet var samtliga också överens om att den nya parken ska vara öppen för alla, vare sig man cyklar bmx, åker kickbike eller skateboard.

Projektering under hösten – invigning till våren

I nuläget håller kommunens samarbetspartner på att göra ritningar av hur parken är tänkt att kunna se ut. Denna ritning kommer sedan skateboard-ungdomarna tycka till om, innan den slutligen färdigställs. Detta planeringsarbete sker under hösten.

- Så fort tjälen släpper i marken efter vintern börjar vi bygga. Vi räknar med att parken öppnar till våren, berättar fritidschef Kent Kruuse.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-22