INNEHÅLL

Camilla Wallin Kupferberg diskuterar framtidens centrum med fastighetsägare i Anderstorp.

Camilla Wallin Kupferberg diskuterar framtidens centrum med fastighetsägare i Anderstorp.

Anderstorps fastighetsägare i fokus

Hur centrum kan bli mer attraktivt diskuterades av fastighetsägare som har fastigheter i centrala Anderstorp och representanter från kommunen.

Under förra veckan träffades fastighetsägare, tjänstemän och intresseorganisationer för att inspireras kring hur man tillsammans kan utveckla Anderstorp. Även Micael Skov Ragnar från föreningen Engagemang Gislaved var med och gav exempel på hur man tillsammans gör Gislaveds tätort mer attraktiv genom att ordna olika aktiviteter.

- För Gislaveds kommun är det viktigt att ha en nära relation till våra lokala fastighetsägare eftersom de har stor betydelse för utvecklingen av samhället, säger Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg.

Under det senaste året har det startats upp dialogträffar mellan kommunen och fastighetsägare i centrala Gislaved, nu har turen kommit till Anderstorp. Om det finns intresse i Smålandsstenar så kör vi där redan i höst, berättar Wallin Kupferberg, som är mer än nöjd med resultatet från dialogerna i Gislaved och Anderstorp. Det händer mycket positivt när människor folk får träffa varandra, menar hon. Sedan dialogträffarna infördes i Gislaved har samarbetet mellan fastighetsägarna ökat och tomma skyltfönster har fyllts.

- Vi är rätt unika i vår kommun med att ha utveckling på många orter, och för att kunna fortsätta det arbetet är det angeläget att lyssna på och lära av varandra. Det är viktigt att vi lyfter den problematik som våra fastighetsägare står inför och att vi lyssnar på dem som äger lokalerna, säger Wallin Kupferberg.

Mycket på gång i Anderstorp

Vi jobbar på många olika sätt för att utveckla Anderstorp berättar Irene Ljungskog, samhällsutvecklare. Motorbanan ska få en ny detaljplan för att säkra att den ska finnas kvar, detaljplanen för Moforsvillan ändras så att den kan användas både för boende, skola och omsorg. Dessutom har förberedelserna för nästa bostadsområde, Tokarp/Stjärnehult påbörjats. För att knyta ihop centrum med ån finns det bland annat idéer för ”Carlotomten” så att området mot ån skulle kunna bli en framsida i stället för en baksida. Mer information finns i den fördjupade översiktsplanen för Anderstorp.

Inspiration från Fastighetsägarna

Mattias Petersson från branschorganisationen Fastighetsägarna delade med sig av tips och idéer från andra mindre orters satsningar.

- Just samverkan mellan handel, fastighetsägare och kommun har visat sig vara en framgångsfaktor i många andra orter. Det är viktigt att tillsammans sätta sin egen agenda för orten så att man driver sin egen utveckling istället för att vänta på att olika omständigheter skall inträffa, menar Mattias Petersson.

Kultur är något som lockar människor till centrum menar Petersson. Projektet Dela Trädgård som pågått vid stationshuset i Anderstorp under sommaren är ett bra exempel.

Stor bredd på handeln

14 % av kommunens totala handel sker i Anderstorp. Det berättade Ann-Marie Johansson från WSP. Hon har gjort en handelsutredning för Gislaveds kommun och tittat på hur konkurrenssituation, befolkning, tillgänglighet och utbud ser ut. I kommunen bor ungefär 29000 invånare men eftersom vi har en bit till större städer ska vi inte glömma att upptagningsområdet är ungefär 55000 personer påminner Johansson. Det som framförallt lockar människor att handla på små orter är mindre unika butiker vilket finns flera exempel på i kommunen.

- Det finns potential att öka handeln i kommunen, säger Ann-Marie Johansson.

Fortsatt arbete

Anders Ohrgren, ordförande i Anderstorp handel, berättade att ett handelsråd  är bildat, där även fastighetsägare är representerade. Handelsrådet kommer att bli en gren i näringslivsbolaget GNAB.

Under mötet kom det fram både idéer kring hur man kan jobba vidare med att utveckla Anderstorp tillsammans, men också problematik kring fastighetsägandet. Teman för framtida dialogträffar föreslogs, exempelvis hur man skulle kunna utveckla Anderstorpsån och området runt Gläntan, fler gång- och cykelvägar, men även mer praktiska frågor som dagvattnet i området. Ytterligare dialogträffar kommer hållas framöver kring de frågor som kom upp.

-Jag hoppas våra fastighetsägare i Anderstorp fick lite inspiration på mötet och att detta så småningom kan leda till gemensamma insatser för att utveckla orten, säger Camilla Wallin Kupferberg.


Sidan uppdaterades senast: 2014-08-29