INNEHÅLL

40 km/tim införs i våra tätorter

På onsdag 15 oktober skyltas hastigheten om till 40 km/tim i flera av kommunens tätorter. 

Gislaveds kommun, inför precis som flera andra kommuner i länet, 40 km/tim som enhetlig hastighetsgräns inom tätorterna. Det innebär att samtliga bostadsområden kommer få 40 km/tim.

– De nya hastighetsgränserna ger oss möjlighet att skapa en mer attraktiv och säker miljö i tätorterna, framförallt för gående och cyklister, säger Mats Kindlund.

Gislaved, Anderstorp och Hestra som är först ut får nya skyltar den 15 oktober. Smålandsstenar, Skeppshult, Broaryd och Reftele kommer att få sina skyltar bytta den 21 oktober.

Ökad trafiksäkerhet och tryggare trafikmiljö

Anledningen till omskyltningen är att skapa en tryggare och bättre miljö i tätorterna samt att öka trafiksäkerheten och minska bullret. Rätt hastighet är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken, menar Mats Kindlund, gatuingenjör på tekniska kontoret.

Sänkt hastighet på vissa sträckor och höjd på andra

Nuvarande blå 30 km/tim skyltar och de flesta gula 30 km/tim skyltar kommer att tas ner under hösten. På en del tidigare 50-sträckor, som exempelvis vid industriområden och på genomfartssträckor höjs hastigheten till 60 km/tim. För att skydda gångtrafikanter införs det under 2015 bättre gångpassager på dessa sträckor.

På kartorna i Hastighetsplan i Gislaveds kommunPDF kan du se exakt vilken hastighet som är tillåten på respektive sträcka.

Riksdagsbeslut bakom hastighetsändringen

I maj 2007 beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om att införa nya hastighetsgränser. Det innebär att Trafikverket, länsstyrelserna och kommunerna har rätt att införa hastighetsgränser i intervaller om 10 kilometer i timmen, från 30 km/tim till120 km/tim. Under 2008 och 2009 skyltade dåvarande Vägverket om europavägar, riksvägar och andra statliga vägar. Flera kommuner genomför nu omskyltning inom tättbebyggt område.

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-10