INNEHÅLL

gruppbild på Gnosjöregionens näringslivsråd

Från vänster: Carl-Gunnar Karlsson, Mikael Nilsson, Arne Ottosson, Morgan Ryman, Thomas Wilsson, Berry Lilja, Göran Göhlin, Niclas Palmgren, Hans-Göran Johansson, Ulf Annvik och Anders Ahlström. Foto: Gnosjö kommun

Ny gemensam näringslivssatsning

Nu har det bildats en ny förening för näringslivssamverkan i Gnosjöregionen; Gnosjöregionens näringslivsråd.

Medlemmar i föreningen är Gislaveds, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner samt kommunernas näringslivsråd/föreningar. Syftet med föreningen är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i Gnosjöregionen.

Föreningen ska bidra till regionens konkurrenskraft och stödja företagsutveckling och nyinvesteringar. Representanter från de olika medlemsorganisationerna samlades för ett konstituerande möte i Hillerstorp under torsdagskvällen.

Samarbete nyckeln till framgång

Den pågående urbaniseringen, utvecklingen mot mer tjänsteföretag och en allt mer automatiserad industri är faktorer som i framtiden kan påverka Gnosjöregionen. De fyra kommunerna i Gnosjöregionen bestämde sig därför redan under 2012 för att ta ett gemensamt grepp om problembilden.

Respektive näringslivsråd/näringslivsbolag i i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo fick i uppdrag av kommunstyrelserna att ta fram en gemensam arbetsplattform för näringslivsutveckling. Arbetet har nu utmynnat i beslutet att bilda den ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd (GNR). Genom GNR skapas en ny organisationsstruktur med syfte att driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt, samt med syfte att bidra till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft för näringslivet.

Återta position som en stark tillväxtregion

Målet för föreningen är att uppmuntra och stödja företagsutveckling, nyinvesteringar och etableringar samt att bidra till regionens konkurrenskraft. GNR skall också bidra till ett bra företagsklimat, branschutveckling, marknadsföring samt att Gnosjöregionen återtar sin position som en stark tillväxtregion. Föreningen skall aktivt bidra till ökad sysselsättning genom olika insatser för att underlätta egenföretagande och företagsetableringar.

Om Gnosjöregionens näringslivsråd

Gnosjöregionens Näringslivsråd (GNR) har en interimstyrelse som består av Morgan Ryman, Göran Göhlin, Bengt Liljedahl, Mårten Evertsson, Hans-Göran Johansson, Niclas Palmgren, Berry Lilja och Arne Ottosson.

Verksamheten i GNR skall pågå som försöksverksamhet under tre år och finansieras av de fyra kommunerna med ca 1 miljon kronor per år. En koordinator ska under vintern anställas i föreningen.

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-10