INNEHÅLL

Växter som hjälp att sanera förorenad mark

Välkommen att lyssna på en spännande föreläsning om hur vi kan använda växter i miljöarbetet.

Torsdag 27 november föreläser Maria Greger, forskare och docent vid Stockholms Universitet om hur salixodling kan användas för att sanera förorenad mark. Jordbruksmark med höga kadmiumhalter, förorenad industrimark och rening av dagvatten är några av de områden som Maria Greger och hennes forskargrupp har arbetat med. De har konstaterat att man kan rena bort upp till 60 procent av tungmetaller och organiska miljögifter.

Hälsofaran från gamla utsläpp kan minskas

Det förekommer förorenad mark på flera platser i kommunen. Utsläppen har i många fall gjorts för länge sedan då vare sig dagens kunskap eller lagstiftning fanns kring hanteringen av kemikalier. Risker finns att läckande föroreningar utgör en hälsofara eller påverkar grundvatten, sjöar och åar. Om marken är förorenad går den heller inte att använda till något annat ändamål innan den sanerats. Att visa på olika nya lösningar och ny teknik är därför mycket angeläget om vi ska kunna lösa det miljöproblem som förorenade områden utgör. Forskargruppen som Maria Greger leder tar fram metoder för hur växter kan användas för att sanera förorenad mark från tungmetaller och organiska miljögifter, så kallad fytoremediering.

Salix för att rena marken från tungmetaller

Salix (sälg, vide och pil) är ett snabbväxande och flerårigt trädslag som hör till videsläktet. Det är ett etablerat biobränsle och odlas i form av energiskog. Förutom att det används som bränsle, kan det rena marken från tungmetaller och fungera som kvävefälla om den planteras på mark som annars ligger obrukad.

Tid och plats

  • Torsdag 27 november klockan 18.30 - 20.00
  • Missionskyrkan i Anderstorp
  • Vi bjuder på fika

Sidan uppdaterades senast: 2014-11-21