INNEHÅLL

Foto från där biltrafik får nu korsta köpmangatan.

Det är nu tillåtet att korsa Köpmangatan, från Stationsallén och vidare mot Södergatan.

Gågatan öppnas för biltrafik

Det är nu möjligt, och tillåtet, att korsa Köpmangatan i Gislaved med bil.

Det innebär att du nu kan korsa Gågatan, eller Köpmangatan som den heter, från Stationsallén mot Södergatan.

Det är dock på fotgängarnas villkor du som bilist får ta dig fram. Sträckan är ett ”gångfartsområde” vilket innebär att den högsta tillåtna hastigheten är gångfart och gående har alltid företräde. Följande regler gäller vid gångfartsområden:

  • All trafik sker på de gåendes villkor.
  • Fordon, även cyklar, får inte framföras med högre hastighet än normal gångfart.
  • Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. I gångfartsområdet på Södergatan i Gislaved finns inga anordnade parkeringsplatser, alltså gäller parkeringsförbud inom området.
  • När du lämnar eller korsar ett gångfartsområde gäller utfartsregeln (lämna företräde) gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister.

Försök på två år

Att öppna upp för personbilstrafik är ett försök på två år, där man kommer göra en utvärdering efter halva tiden. Syftet med att få korsa Gågatan med bil är  att öka attraktionskraften och tillgängligheten i Gislaveds centrum genom en bättre genomströmning.

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-03