INNEHÅLL

Gislaveds kommun slösar allt mindre energi 

Mängden energi per kvadratmeter som Gislaveds kommun använder i sina lokaler/fastigheter blir allt mindre.

Kommunen har de senaste åren arbetat hårt för att energieffektivisera, bland annat genom att minska energibehovet men även genom att ställa om mot mer hållbara alternativ. Av kommunens närmare 110 fastigheter är det idag endast två som fortfarande värms upp med olja. Alla andra använder mer miljövänliga alternativ, som exempelvis biobaserad energi från fjärrvärme.

Undersökningen ”Öppna jämförelser – tema klimat och energilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster” som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterade i början av december visar att energianvändningen blir allt mindre.

- Resultatet är glädjande. Vi ser att det hårda arbete vi lagt ner på att bli miljövänligare märks. Det är också roligt att resultatet från undersökningen visar att även flera av de kommunala bolagen ligger riktigt bra till, säger Maria Alm, miljö- och klimathandläggare i Gislaveds kommun.

Bra kan bli bättre

Fastän kommunen får ett bra resultat i undersökningen ser Maria Alm att det finns områden där man kan förbättra sig. Exempelvis kommunens fordonsflotta; alltså alla kommunens bilar. Visserligen är en stor del miljöbilar, men flera av bilarna är stora och därmed mer energikrävande.

- Vi kanske inte kan få bort alla stora bilar, men det är ett område vi arbetar med. Exempelvis tittar vi på var i verksamheten vi kan byta befintliga bilar mot elbilar, säger Maria Alm.

Om undersökningen

Bakom den årligt återkommande undersökningen står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Syftet med den är att belysa hur långt kommuner och landsting kommit i arbetet med energieffektivisering. För Gislaveds kommuns del har energianvändningen per kvadratmeter minskat med 22 procent sedan 2009. 


Sidan uppdaterades senast: 2014-12-19