INNEHÅLL

gruppbild på personalen vid familjecentralen i Gislaved

Personalen på familjecentralen i Gislaved är numera hbt-diplomerade. Från vänster: Mariann Jönsson, Anette Magnusson, Ann-Christine Reljanovic,Katarina Holm, Maria Axelsson, Siv Engström. Nedre raden från vänster:Anna Ullman-Oliw, Ellinor Mehtola, Anita Bernhardsson, vår utbildare Johannes Rosenlund. Liggande: Agnetha Sköld. Saknas på bild: Hans Pleven och Christel Martyn.

Familjecentralen nu hbt-diplomerad

Familjecentralen i Gislaved är numera hbt-diplomerad efter att personalen genomgått utbildning.

Hbt är en förkortning för homo-, bi- och transpersoner. Vid familjecentralen har personalen valt att utbilda sig i hbt för att få ökade kunskaper i denna typ av frågor. Man vill kunna erbjuda alla ett bra bemötande oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning, berättar Siv Engström som är förskollärare/samordnare vid familjecentralen.

- För oss är det viktigt att förebygga och motverka alla form av diskriminering. Därför är det viktigt att utbilda oss även i frågor som rör hbt, säger Siv.

Alla ska känna sig välkomna

Siv berättar att till familjecentralen finns det knutet personal inom en rad olika yrkesområden, som exempelvis barnmorskor, bvc-sköterskor, förskollärare, en socionom och en psykolog. De möter många människor varje dag och då är det viktigt att kunna erbjuda en verksamhet där alla känner sig välkomna. Siv säger att det viktigt att personalen även fortlöpande diskuterar hbt-frågor och att också framtida ny personal kommer gå utbildningen.

- Genom att gå utbildningen har vi fått fler kunskaper och blivit mer medvetna om vårt bemötande, säger Siv Engström.

Om utbildningen

Bakom utbildningen står Adlongruppen. Familjecentralen har blivit hbt-diplomerade genom att personalen gått en utbildning som bland annat tar upp följande:

- Normer i allmänhet och hetronormativitet i synnerhet
- Hbtq-historta
- Genomgång av hbtq och paraplybegrepp
- Hbtq-personers hälsosituation
- Hiv och sexuellt överförbara infektioner
- Utsatthet för våld
- Bemötandefrågor
- Hbt och heder
- Regnbågsfamiljer

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-22