INNEHÅLL

Kraftsamling mot hotad tågtrafik

Kommunen, näringlivet och Hallands hamnar vill öka godstrafiken Halmstad-Smålandsstenar. Trafikverket vill i stället dra ner stödet med 10 miljoner kronor.

- Går Trafikverkets planer igenom vore det rena döden för sträckan. Det får inte ske, vi kommer att jobba stenhårt för att ändra deras förslag, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd.  

Viktig sträcka för såväl människor som gods

Krösatåget Halmstad-Nässjö är en viktig länk både för persontrafik och gods i Jönköpings och Hallands län. Flera företag i regionen vill nu använda järnvägen för miljövänligare transporter. Kommunen och näringslivet har därför tillsammans presenterat sina planer för Trafikverket. Att de i stället planerar att dra ner 10 miljoner på sträckan lägger hela diskussionen på en annan nivå.

- Utan persontrafiken blir det heller ingen godstrafik, säger Niclas Palmgren.

Kraftsamling för att behålla tågsträckan

Under förmiddagen träffades representanter för kommunerna längs sträckan, företagare, regionråd, ett 10-tal riksdagsledamöter och landshövding Minoo Akhtarzand för att gemensamt diskutera lösningar för hotet mot tågtrafiken i regionen.

Infrastrukturen som helhet är viktig för vår region menar Minoo Akhtarzand. Både för företagen som behöver transportera gods och för medborgare som behöver förflytta sig till och från arbetet och på fritiden.

- Det går att hitta lösningar och det är vad vi jobbar för, säger Minoo Akhtarzand.

Representanter från Gislaveds och Halmstad kommuner, näringslivet, Trafikverket, riksdagsledamöter, regionråd och Jönköpings landshövding Minoo Akhtarzand samlades för att prata lösningar för tågtrafiken Halmstad-Nässjö.

Representanter från Gislaveds och Halmstad kommuner, näringslivet, Trafikverket, riksdagsledamöter, regionråd och Jönköpings landshövding Minoo Akhtarzand samlades för att prata lösningar för tågtrafiken Halmstad-Nässjö.

Positivt efter mötet

Kommunalrådet Carina Johansson (C) menar att det är viktigt att arbeta för hållbara transporter, för miljöns skull och för produktivitetens skull. Ett stopp i trafiken kan innebära stopp i produktionen när inte varorna kommer fram i tid. Hon är väldigt glad över det breda samarbetet i frågan om tågtrafiken.

- Nu har vi jättemöjligheter att prata vidare med Trafikverket och på sikt få en mer attraktiv kommun, säger Carina Johansson.

Även Niclas Palmgren var nöjd efter mötet och berättar att uppslutningen var fantastisk med många realistiska idéer om hur man kan binda ihop näringslivet, kommunerna och regionerna. Arbetsgruppen som sedan tidigare arbetar med att utveckla godstrafiken kommer att fortsätta jobba vidare med frågan.

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-16