INNEHÅLL

Helge Zychlinski, Wedemarks borgmästare, till vänster visades runt på Gislaveds gymnasium av Roland Andersson, tf gymnasiechef, Mats Spånberg, skolchef och Lina Pollack, lärare och ansvarig för språk- och kulturutbyte med Tyskland och Italien.

Helge Zychlinski, Wedemarks borgmästare, till vänster visades runt på Gislaveds gymnasium av Roland Andersson, tf gymnasiechef, Mats Spånberg, skolchef och Lina Pollack, lärare och ansvarig för språk- och kulturutbyte med Tyskland och Italien.

Tysk borgmästare på besök

Borgmästaren från vår tyska vänort Wedemark har besökt kommunen för att se våra verksamheter och skapa förutsättningar för ökat samarbete.

- Det är jätteroligt att vi har en annan kommun som vi kan jämföra våra verksamheter med, och som vi kan hämta idéer ifrån. Det är stimulerande att vi är så lika men ändå olika och därför kan lära oss mycket av varandra, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan flera år har Gislaved och Wedmark kommuner haft ett samarbete, framförallt på det näringspolitiska planet, med ett antal utbyten i båda orternas kommunala verksamheter, företag, föreningar och skolor. Helge Zychlinski är ny borgmästare i Wedemark sedan 2014 och har i veckan varit på sitt första besök i Gislaveds kommun.

- Jag är mycket imponerad av Gislaved och särskilt av den kapacitet och kunskap som finns här, säger Helge Zychlinski.

Syftet med besöket är att presentera kommunen för borgmästaren och samtidigt skapa förutsättningar för ett ökat samarbete inom ramen för EU-projekt. 

- Bakgrunden till besöket var att vi bjöd in Helge Zychlinski i samband med att vi i höstas undertecknade ett samarbetsavtal mellan kommunerna, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Helge Zychlinski och Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg, besöker Isaberg.

Helge Zychlinski och Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg, besöker Isaberg.

Studiebesök och rundresa

Dagarna i kommunen var intensiva med studiebesök inom äldrevården, skolan och på Eurovema AB som tillverkar och marknadsför tekniska hjälpmedel. Under en rundresa i kommunen besöktes bland annat Isaberg och Askebo brygghus som vann årets turismpris. På torsdagens kommunfullmäktige höll Helge Zychlinski en presentation om Wedemark. Vill du lyssna på presentationen kan du titta på videosändningen från kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26. Presentationen kan även laddas ner som pdf-filPDF.

- Jag har fått med mig många olika intryck som jag vill omsätta hemma i Wedemark, särskilt inom skola och bibliotek, säger Helge Zychlinski.

Helge Zychlinski berättade om Wedemarks kommun på kommunfullmäktiges sammanträde 26 mars.

Helge Zychlinski berättade om Wedemarks kommun på kommunfullmäktiges sammanträde 26 mars.

EU-projekt med deltagare från flera länder

Många stora utvecklingsprojekt inom EU kräver samarbete mellan flera länder och där ser Marie Johansson stora möjligheter eftersom det finns flera likheter mellan Gislaved och Wedemark. Framförallt när det gäller näringslivssamarbete gör likheten mellan kommunerna att det finns bra förutsättningar, menar Marie Johansson. För att utöka det samarbetet kommer representanter från Wedemark att vara med på näringslivsmässan Affärsracet i Anderstorp maj.

- Nu pågår ett arbete med att tillsammans med Wedemark hitta en tredje kommun för att kunna genomföra olika större EU-projekt, vilket kommer att gagna utvecklingen för vår kommun, säger Niclas Palmgren (M).

Att samarbete är viktigt betonar även Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen. Gislaveds kommun samarbetar förutom internationellt även med svenska kommuner. Exempelvis inom Entreprenörsregionen och kommunerna i GGVV; Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd. Det pågår även ett arbete att knyta samman föreningar i Gislaved med föreningar i Wedemark, så kallad twinning.

-  Det är roligt att få visa Wedemarks borgmästare våra verksamheter och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete och utbyte, säger Carina Johansson.

Besök hos Askebo brygghus. Camilla Wallin Kupferberg, Marie Johansson, Helge Zychlinski samt Maria Stark och Allan Askhamre från Askebo brygghus.

Besök hos Askebo brygghus. Camilla Wallin Kupferberg, Marie Johansson, Helge Zychlinski samt Maria Stark och Allan Askhamre från Askebo brygghus.

Tidigare samarbete

Wedemark kommun som är en kranskommun till Hannover, har en femtedel av Gislaveds kommuns yta men har lika många invånare som vi fördelat på 16 orter samt landsbygd. Samarbetet startade 2010 på initiativ av tidigare VD på Continental Däck, Gerhard Janotta. Tanken var att kommunerna, som har mycket gemensamt skulle undersöka möjligheten till samarbete mellan företag.

Under åren har kommunledningarna besökt varandra ett par gånger. Även inom skolverksamheten finns det ett samarbete genom elevutbyte. Sommaren 2014 besökte ett 50-tal tyska elever Nordinskolan i Smålandsstenar.

Studiebesök på Eurovema AB. Carola Öberg, projektledare Gislaved näringsliv AB, Mikael Moberg, försäljningschef Eurovema AB, Per-Olof Axelsson VD Eurovema AB, Helge Zychlinski, Marie Johansson och Camilla Wallin Kupferberg.

Studiebesök på Eurovema AB. Carola Öberg, projektledare Gislaved näringsliv AB, Mikael Moberg, försäljningschef Eurovema AB, Per-Olof Axelsson VD Eurovema AB, Helge Zychlinski, Marie Johansson och Camilla Wallin Kupferberg.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-30