INNEHÅLL

Klart med ny Sotningsfirma

Från och med 2 april är GGVV Sotning, Ventilation och Energiservice AB ny leverantör av sotning (rengöring) och brandskyddskontroll.

Företaget drivs av skorstensfejarmästarna Jerry Peterson och  Morgan Nilsson som även tidigare har skött verksamheten i Gislaved respektive Gnosjö kommun.

- Du kan känna dig trygg i att brandskyddskontroll och sotning håller samma höga kvalité som förut och att den utförs så ofta som föreskrifterna kräver säger Johan Rönmark, enhetschef på räddningstjänsten.

På samma sätt som tidigare så kommer du att få brev om när sotning respektive brandskyddskontroll ska ske hos dig.

Vill du läsa mer om sotning, brandskyddskontroll och företaget så kan du göra det på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du också alla kontaktuppgifter. 

Varför bestämmer kommunen vem som ska sota hemma hos mig?

En kommun har enligt lagen om skydd mot olyckor ett ansvar för att sotning och brandskyddskontroll sker på de anläggningar där det behövs.

På samma sätt som i de allra flesta andra kommuner i Sverige, har inte heller Gislaveds kommun anställda sotare. Istället har vi valt att köpa denna typ av tjänst från privata företag genom att göra en upphandling. Målet med upphandlingen är att få en så hög kvalité på tjänsten som möjligt, för att brandskyddet ska bli så bra som möjligt för dig som fastighetsägare. Det går även anta att kommunen kan få ett bättre pris än om varje enskild fastighetsägare själv skulle ordna med denna typ av tjänst. 

Vad är sotning?

Man kan säga att sotning är själva rengöringsmomentet där rökkanaler rengörs, i exempelvis småhus. Sotning innebär också rengöring av vissa imkanaler, bland annat på restauranger.

Syftet med sotning är att regelbundet rengöra kanalerna från sot eller andra avlagringar som kan börja brinna. Genom att sota med jämna mellanrum blir också anläggningen mer energieffektiv. Hur ofta en anläggning ska rengöras är fastställt i kommunens sotningsfrister. Med frister menas tidsintervall. Du kan läsa mer om frister lite längre ner i texten.

Vad är brandskyddskontroll?

Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning och innebär att man kontrollerar att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. 

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-02