INNEHÅLL

Snart digitala trygghetslarm

Gislaveds kommun har kommit en god bit på vägen när det gäller att byta ut analoga trygghetslarm mot digitala, vilka är mycket säkrare.

Enligt en kartläggning som SVT har gjort om övergången till digitala trygghetslarm har bara var femte kommun i landet övergått från analoga till digitala trygghetslarm.

- Vi har kommit en god bit på väg i införandet av digitala larm, samtidigt som det är viktigt att införandet går säkert till och inte görs snabbare än att det kan hanteras, säger vård- och omsorgschef Marie Lackenbauer.

Alla larm digitala under 2016

Den tidigare regeringen satte ett mål för samtliga kommuner att ha genomfört en övergång från analoga till digitala trygghetslarm senast vid slutet av 2016. De digitala trygghetslarmen bedöms säkrare eftersom nätet som de kopplas till är digitalt. Flera tillbud i landets kommuner har visat att kopplingen analogt larm till digitalt nät inte alltid fungerar och enligt uppgifter från Telia, som SVT har tagit del av, kommer 20 procent av signalerna från analoga trygghetslarm aldrig fram.

En tredjedel av våra larm nu digitala

Hos oss inleddes arbetet med digitala trygghetslarm under hösten 2013 och efter att ha testats under 2014 är arbetet nu igång för att införa dem på riktigt. Övergången har fungerat väl, samtidigt som arbetet för att göra larmen ännu säkrare pågår kontinuerligt.

- Vi har bytt ut cirka 190 larm hittills under 2015 av de 650 larm som finns i kommunen totalt. Samtliga larm ska vara utbytta senast under 2016, säger Marie Lackenbauer.

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-17