INNEHÅLL

Heltid en rättighet – Deltid en möjlighet

Gislaveds kommun är en av endast fyra kommuner i landet där rätten till heltid utreds inom samtliga förvaltningar inom kommunen.

Att arbeta heltid är en rättighets- och jämställdhetsfråga som inte bara handlar om här och nu, utan även om framtida pension, eventuell föräldraledighet eller sjukskrivning.

Under hösten 2014 fattade kommunfullmäktige i Gislaveds kommun beslut om att heltidsfrågan ska prioriteras under de nästkommande åren. Genom detta beslut initierades projektet, ” Heltid en rättighet – Deltid en möjlighet”, som startade i januari 2015. De som arbetar deltid men vill arbeta heltid är markant fler bland kvinnor vilket gör att det är en ojämställd fördelning. Ungefär 2/3 av de som ofrivilligt arbetar deltid är kvinnor. Kommunen arbetar med frågan för att ge anställda en säkerhet kopplad till sin anställningsgrad. Men det finns fler aspekter av projektet; alla invånare i Gislaved kommun kommer vinna på projektet, oavsett som anställd i kommunen eller inte. Genom att stärka upp personalförsörjningen och arbeta på att vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden kan kommuninvånarnas behov tillgodoses även i framtiden med allt från undervisning av barn, till omhändertagande av äldre eller sjuka samt att se till så andra samhällsfunktioner fungerar.

Heltidsprojektet är ett av de största projekten som kommunen bedrivit under senaste åren och det handlar även om ett stort förändringsarbete. Så här långt har projektet inneburit att en inventering har påbörjats av hur många anställda som arbetar heltid och hur många som arbetar deltid. Därefter har frågan ställts om man vill gå upp eller ner i anställningsgrad, detta för att man sedan ska kunna bilda sig en uppfattning om hur många som är ofrivilliga deltidare. Utifrån de resultat vi får fram görs en analys och vi arbetar sedan vidare med hur önskemålen ska kunna tillgodoses.

När projektet avslutas i december 2016 ska det finnas verktyg och metoder för att fortsätta arbeta vidare med frågan. Oavsett om det drivs i projektform eller inte är arbetet runt heltidsfrågan en pågående process.

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-18