INNEHÅLL

Resebidrag för högskolestuderande

Borås, Halmstad, Jönköping eller Växjö? Det är bara några av högskolorna du kan nå från Gislaveds kommun. Nu kan du som dagpendlar till högskolan få ett resebidrag från kommunen. 

Att fler kommuninvånare läser på högskolenivå bidrar till samhällets utveckling. I tider av omställning och arbetslöshet är det många som väljer att utbilda, eller fortbilda sig. Samtidigt kan det vara svårt att hitta bostäder på många studieorter. Om du dagpendlar till högskolan med kollektivtrafiken samtidigt som du bor kvar i Gislaveds kommun kan du få 50 % av biljettkostnaden i bidrag.

För att få rätt till bidraget krävs att du studerar på heltid enligt Centrala studiestödsnämndens (CSN) regler, att du bor och är folkbokförd i Gislaveds kommun samt att du dagpendlar till högskoleorten.

Följ länken till höger för att läsa mer om resebidraget och reglerna för att få det. 

Sidan uppdaterades senast: 2015-07-14