INNEHÅLL

Foto: Christina Andersson, Gislaved näringsliv AB

personalfrågor nyckeln till utveckling

Rätt kompetens är en förutsättning för att näringslivet ska utvecklas. Idag startades ett nytt nätverk för personalfrågor.

För att möta framtida behov har Gislaved näringsliv AB tillsammans med Business Gnosjöregion AB tagit initiativ till att bjuda in personalchefer i Gnosjöregionen (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo) att delta i ett nätverk för personalfrågor.

- Att näringslivet har tillgång till rätt kompetens är en konkurrensfaktor. Behoven förändras och det är viktigt att samverka för att hitta lösningar, säger Leif Österlind, näringslivschef på Gislaved näringsliv AB.

Kompetens, tandemrekrytering och examensarbete

Under måndagen träffades representanter från näringsliv, kommun, och andra intressentgrupper för första gången. Man tog upp frågår kring hur företagen och kommunerna kan rekrytera rätt kompetens och hur den befintliga kompetensen motsvarar kraven idag och i morgon. Tandemrekrytering (att hjälpa medflyttande familjemedlem att hitta jobb) och hanteringen av examensarbete i kontakterna med högskolor och universitet diskuterades också. Nätverket är ett bra sätt att samverka på för att tillgodose de personalbehov som finns i regionen, förklarar Leif Österlind. Genom att diskutera gemensamma frågor är tanken att bolla personalfrågor med andra som sitter i en liknande situation.

- Jag ser fram emot att delta på nätverksträffarna för att tillsammans med kollegorna i regionen hjälpas åt vid rekryteringar, säger Suzi Pergel, personalchef på Gislaveds kommun.

Svårt att hitta rätt kompetens

Vi står alla inför utmaningen att rekrytera kompetent personal till våra olika verksamheter i framtiden, berättar Suzi Pergel. Att hitta personer med rätt erfarenhet och utbildning blir allt svårare. Många gånger vid rekrytering av personer som bor lite längre från kommunen handlar det inte bara om jobbet utan även byte av bostadsort. Ibland finns det en partner som också behöver jobb, om en flytt ska bli aktuell.

- Om vi arbetsgivare i regionen rekommenderar varandra, blir vi mer attraktiva och intressanta även för de som kanske behöver byta bostadsort, säger Suzi Pergel.

Attraktiv arbetsgivare

Gislaveds kommun arbetar sedan tidigare med projektet "attraktiv arbetsgivare", att synliggöra vad vi som arbetsgivare kan erbjuda, och även vad vi förväntar oss av våra anställda för att utvecklas och skapa attraktiva förutsättningar. En broschyr om kommunen som arbetsgivarePDF och att vara med på olika jobbmässor görs inom projektet. Att delta i det nya nätverket är ytterligare en del av arbetet med "attraktiv arbetsgivare".

Business Gnosjöregion

Business Gnosjöregion AB (BGR) är en nystartad utvecklingsplattform för Gnosjöregionen; Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö. Det startades av och ägs av Gnosjöregionens näringslivsråd där representanter för de fyra kommunerna och deras näringslivsbolag deltar.

I BGR hanteras och drivs gemensamma utvecklingsprojekt och aktiviteter med syftet att öka regionens konkurrenskraft. Exempelvis inom innovation, entreprenörskap och automation.

BGR ska bidra till en ökad näringslivs- och arbetskraftstillväxt i Gnosjöregionen genom att fokusera på ett antal valda strategiska områden; omvärldsbevakning, kompetens, internationalisering och regionens attraktivitet.

Sidan uppdaterades senast: 2015-08-18