INNEHÅLL

Nya arbetstider skapar effektivare samarbete

Som en av de första skolorna i Jönköpings län har Åsenskolan avtalat om semesteranställning för sina lärare.

Höstterminen började som bekant för ett par veckor sedan och det var inte bara nya elever som mötte lärarna efter sommarlovet, som en av de första skolorna i Jönköpings län har nu de flesta av Åsenskolans lärare semesteranställning istället för ferieanställning.

-Avtalet tecknades i syfte att nå effektivare arbetsformer för en ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat, säger Suzi Pergel, personalchef. Det ska bli spännande att få följa Åsenskolans nya arbetsform och se resultatet av det.

Semesteranställning innebär i korta drag att man har 40 timmar arbetstid i veckan där läraren har lektioner, planeringstid och schemalagda möten. Arbetstiden är jämnt fördelad över hela året med fyra veckors sammanhängande semester på sommaren, och arbetstid även då eleverna har lov. Arbetsformen som de flesta lärare har idag, ferieanställning, innebär att man arbetar lika många timmar på ett år som semesteranställd men på färre arbetsdagar och att mer än 20 % av arbetstiden är förtroendearbetstid (dvs. tid som medarbeten själv bestämmer över när och hur den ska utföras).

Mer tid för planering

En av fördelarna som flera av lärarna på Åsenskolan ser med semesteranställningen är att det finns mer tid att bli klar med planering och alla detaljer då eleverna inte är i skolan under loven. Framförallt önskas mer tid tillsammans med sina kollegor under hela året:

-Vi vill skapa mer gemensam tid under läsåret då vi har möjlighet att diskutera gemensamma frågeställningar. Nu har vi 40 timmar/vecka mot tidigare 35. Vi är övertygade om att vi nu får fler möjligheter till detta, säger Pehr Ottevik, rektor Åsenskolan.

Jämnt fördelad arbetstid

-Som arbetsgivare ser vi även att en jämn fördelning av arbetet under året och att all arbetstid är reglerad ger större möjligheter att ta totalansvar för lärarnas arbetsmiljö, säger Mats Spånberg, skolchef.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-01