INNEHÅLL

Lär mer om psykisk ohälsa

Onsdag 9 september kan du träffa medlemmar från föreningen (H)järnkoll som berättar om psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är mycket vanligt, ändå blir många diskriminerade. Föreningen Hjärnkolls viktigaste uppgift är att öka öppenheten och kunskapen. Målet är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, oavsett psykiska olikheter.

Enheten för psykisk ohälsa bjuder tillsammans med föreningen Hjärnkoll in till en inspirationsdag kring psykisk ohälsa. Representanter från föreningen berättar om sitt nationella arbete. De har också miniföreläsningar där attitydambassadörer berättar om sina erfarenheter av att leva med psykisk ohälsa. Fika serveras under dagen.

Tid:   onsdag 9 september, klockan 10.00 – 15.00
föreläsningar klockan 11.00 och 14.00

Plats:   Träffpunkt Solen, Gislowvillan – Regeringsgatan 1, Gislaved

Psykisk hälsa och ohälsa

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

Det finns många olika psykiska sjukdomar: till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

Till följd av sjukdomen – eller medfödda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD, Autism, Aspergers och Tourettes syndrom – kan man få psykiska funktionsförändringar. Det kan handla om svårigheter att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer. Då pratar man om en psykisk funktionsnedsättning. Hjärnkoll vill hellre prata om psykiskt funktionssätt eller psykiska olikheter. Orden belyser att vi fungerar olika utan att peka ut någon som avvikare.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-04