INNEHÅLL

Kommunens service till företag får betyg

För andra gången deltar Gislaveds kommun i en undersökning om hur myndighetservicen upplevs av företag.

I september släpps resultat från olika undersökningar kring företagsklimat, och först ut är resultatet för Insikt, en undersökning om hur myndighetsservicen upplevs av de företag som haft ärenden med kommunen. Undersökningen har genomförts tre gånger, och Gislaveds kommun är med för andra gången tillsammans med en stor del av andra kommuner i landet.

Runt 400 företagsärenden avslutas varje år i Gislaveds kommun, och i år gick en enkät till 320 företag som fått ärenden avslutade förra året inom ex. miljö och hälsoskydd, bygglov och brandtillsyn. Sedan förra gången 2013 märks en förbättring kring företagens uppfattning om tillgänglighet och rättssäkerhet. Denna gång pekar undersökningen på att det är tidsramar och effektivitet som näringslivet i Gislaveds kommun upplever som viktigast att förbättra i kontakten gällande olika former av tillstånd.

Mätningar varannat år

Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som sedan 2011 har mätt företagsklimatet vartannat år i undersökningen Insikt. Alla företag som fått ett myndighetsärende beslutat av sin kommun, har fått en enkät kring vad de tyckte om hanteringen av ärendet. 193 kommuner har valt att delta i år, Gislaveds kommun är med för andra gången och kan därmed se en utveckling sedan 2013. Ett litet steg upp totalt, men stor förändring inom de delar man fokuserat förändringsarbetet på.

Resultatet har förbättrats vad gäller tillgänglighet och rättssäkerhet, nu är effektivitet i fokus.

-Det handlar inte om att tillstånden skall levereras snabbare, eller att man skall slarva med kvalitén, utan om att man skall återkoppla och följa upp när det tar stopp på vägen, menar Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg i kommunen.

Effektivitet i fokus

-Vi har gått upp en poängenhet i allt utom effektivitet, där går vi ner lite. För våra företag är det viktigaste av allt att vi är effektiva och respekterar tidsramar, det är det vi tar åt oss i detta. Jag vet att de inte kräver att vi skall ge dem ett bygglov snabbare än att det blir rätt, utan det handlar om att vi skall komma överens om tid för en återkoppling, säger Niclas Palmgren (M) , kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor. Det stämmer väl överens med det förbättringsarbete vi påbörjat, sedan tar det alltid ett tag innan man ser resultat utåt.

Bra brandtillsyn

Brandtillsyn har fått ett högt betyg, och har fått ännu högre i årets undersökning. Bygglov ligger strax över rikssnittet och miljö-hälsoskyddsärenden har fått ett lägre betyg.

-Vi lever i en entreprenörsregion, där många företagare startade i garaget och har sedan växt. Gislaveds kommun har traditionellt stöttat den utvecklingen, så nu har vi starka företag, men kanske på fel geografiskt plats ur miljösynpunkt. Nu när klimatet börjar hinna ikapp oss så slåss vi dagligen med att synka dessa båda, Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Generellt har företagens uppfattning om myndighetsservicen blivit bättre.

-Det är roligt att se en förändring, även om det går långsamt, menar Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande. Räddningstjänstens betyg var högt redan förra året, och nu har man fått ännu bättre – det känns fantastiskt. Här finns möjlighet att lära sig av varandra över förvaltningsgränserna.


Sidan uppdaterades senast: 2015-09-07