INNEHÅLL

Kurs för blivande gode män

Just nu är behovet stort av gode män i Gislaveds kommun. I september ger Folkuniversitetet en kurs för blivande gode män, och det finns platser kvar.

Främst är det för ensamkommande flyktingbarn som behovet är störst. Barn som kommer till Sverige helt ensamma eller med en släkting, men utan sin vårdnadshavare, tilldelas en god man. Uppdraget som god man varar oftast några månader och uppgiften innebär bland annat att man ser till att barnet blir inskrivet i skolan och att barnet får hjälp i processen med Migrationsverket. I länken till höger kan du läsa mer om vad det innebär att vara god man.

I september håller Folkuniversitetet en utbildning för blivande gode män i Gislaved. Det finns fortfarande platser kvar. Kursen hålls fyra måndagar i rad och börjar den 28 september.

Anmälan:

Tid: måndag 28 september, kl. 18.00–20.15, samt kommande tre måndagar.
Plats: Gislaveds gymnasium.
Anmälan:


Sidan uppdaterades senast: 2016-06-29