INNEHÅLL

Mötets deltagare.

Lantbrukets utmaningar i fokus

Möte för inblick i jordbrukets miljöpåverkan och hur vår mat produceras.

När företrädare för LRF, lokala lantbrukare, flera av kommunens tjänstemän samt delar av bygg- och miljönämnden träffades i Ugglebo var ämnet för diskussionen jordbrukets miljöpåverkan och hur den maten vi äter produceras.

Bakgrunden till mötet som LRF bjudit in till är att EU:s Vattendirektivs nya programperiod stundar och det finns ett mycket omfattande förslag på åtgärder för jordbrukets företag. En del av förslagen innebär stora belastningar på företagen inom jordbruket och syftet med diskussionen var att dryfta farhågorna med kommunens tjänstemän och politiker. Förhoppningen var att öka förståelsen för jordbrukets utmaningar och finna former för framtida diskussioner.

-Vi vill ha en levande dialog med kommunen där vi vill lyfta jordbrukets viktiga del för vårt samhälle. Ett levande lantbruk är en förutsättning för arbetstillfällen på landsbygden, att vi ska kunna uppnå våra miljömål kring t ex biologisk mångfald och ta vårt ansvar för klimatavtrycket för maten vi äter. Genom att bjuda ut hela nämnden till en gård och visa på plats tror vi att skapar goda förutsättningar för ett konstruktivt samtal kring dagens och framtida regelverk, säger Gisela Karlsson, ordförande LRF Västbo Ortsförbund.

Ugglebosjön.

Ugglebosjön.


EU:s vattendirektiv omfattar alla typer av ytvatten och målet är att alla vatten ska ha status så nära naturliga förhållanden som möjligt. Jordbruket har, precis som annan mänsklig verksamhet, en påverkan på våra vattendrag och på omgivande hav. Vid mötet diskuterades vilka frågor som ligger inom kommunen att besluta om, och vilka som hör till Länsstyrelsens område. Det är diffusa gränsdragningar och definitioner, som kan vara svåra att förhålla sig till, bland annat så kan man inte till exempel säga vad en betande ko har för vattenpåverkan.

Det är inte bara matproduktion och öppna landskap som är beroende av jordbruket, bilden av landsbygden lockar även många turister, både från Sverige och utomlands. Risken finns att turistsatsningar och andra näringar går i stöpet om alltför många jordbrukare tvingas sluta med matproduktion.

-Det här är en viktig näring i kommunen. Vi behöver arbeta tillsammans för att skapa rätt förutsättningar för att jordbruket även i framtiden ska kunna producera mat och ge förutsättningar för öppna landskap på ett smart sätt. Samtidigt skall det ske med så lite miljöpåverkan som möjligt och det skapar man bäst i en dialog med näringen, viktigt med lokala tillämpningar efter de lokala förutsättningarna. säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Sidan uppdaterades senast: 2015-09-25