INNEHÅLL

Delrapport om att Leva med demens

Nu presenteras delrapporten från projektet om hur det är att leva med demens, vård och vårdsystem.

Syftet med projektet är att studera levnadsförhållanden och livskvalité för personer med demens och deras närstående inom olika boende- och omsorgsformer. I projektet ingår också att undersöka utbudet av vård- och omsorgsinsatser, stödet till närstående som vårdar en person med demens samt personalens utbildningsnivå

Delrapport från forskningen i Småland av Lottie Giertz, Universitetslektor och Emme-Li Vingare, Doktorand. Linneuniversitetet Växjö.

De som deltagit i studien hälsas extra välkomna och forskarna vill gärna få samtal med anhöriga.

Tid: tisdagen 6 oktober kl. 13.30 till ca. 15.30 Fika till självkostnadspris.
Plats: Hela Människans samlingssal (fd. Pingstkyrkan)
Regeringsgatan13 i Gislaved.
Arrangör: Gislaveds kommun, Linnéuniversitetet samt Demensföreningen i Gislaveds kommun


Sidan uppdaterades senast: 2015-09-29