INNEHÅLL

Bosko Jecica och Admir Dedic rensar kantstenarna på Ågatan i Anderstorp.

Bosko Jecica och Admir Dedic rensar kantstenarna på Ågatan i Anderstorp.

Välgörenhet för sin kommun

Under gårdagen snyggades det upp i Anderstorp med hjälp av anställda på ett av ortens företag.

Efter sommaren hörde personalchefen på Norma Sweden AB, Bengt Johnsson av sig till kommunen och berättade om önskemålet med Norma Help Day. Genom att låta sina anställda hjälpa till på någon av kommunens arbetsplatser under en dag ville han att de skulle de få en inblick i hur kommunen arbetar, känna sig delaktiga och ge något till samhället.

- Vi vill tacka Gislaveds kommun för den goda och trevliga samverkan vi haft i detta projekt. Det är glädjande på det sättet som idén togs emot av er i kommunen, säger Bengt Johnsson.

Personalchef Suzi Pergel berättar att det är första gången som det har kommit en sådan förfrågan till kommunen och att det är ovanligt med välgörenhet på det sättet. Hon tycker att det är väldigt positivt och roligt att Normas personal får en inblick i en del av kommunens viktiga verksamhet och service. Arbetet som utförs under dagen är sådant som normalt inte görs utan något extra som höjer kvalitén.

- Så trevligt initiativ av Norma Sweden AB att bidra med insatser för kommunen och invånarna i Anderstorp. De har gjort ett bra jobb och jag hoppas att de känner sig glada och stolta över det, säger Suzi Pergel.

Målning och snyggare gatumiljö

Att hjälpa till under dagen var frivilligt och ett 20-tal av de anställda nappade på idén. Fler var intresserade men eftersom företaget inte stängdes behövde de ha kvar en viss bemanning. Några har målat på Klockaregårdens vårdbostad, några andra har målat Törås industrimuseum och ett större gäng har snyggat till utmed gatorna i Anderstorp.

Det är inte riktigt en svensk tradition att göra så här, men därmed inte mindre viktig, menar Bengt Johnsson. Detta är en av fördelarna med att ha internationella företag på en ort, det ger andra influenser i samarbete och samverkan mellan kommun och näringsliv.

Miljön där man bor viktig

Admir Dedic och Bosko Jecica som båda bor i Anderstorp tog bort gräs som växte på trottoaren utmed Ågatan. De jobbar på olika avdelningar annars och tyckte att det var ett roligt sätt att lära känna varandra bättre.

- Det här är en jättebra idé. Bara vi själva kan förbättra vårt samhälle och blir det trevligare trivs vi alla. Det syns verkligen vad vi har gjort idag, säger Admir Dedic.

Tio personer organiserade sig två och två och delade upp sig på de större gatorna i Anderstorp. Bilen fylldes med sopsäck efter sopsäck med avfall.

- Det känns jättebra att komma ut och hjälpa till, säger Bosko Jecica.

Målning som syns

Johan Olsson som är målare på fastighetskontoret har länge haft på sin lista att måla Törås industrimuseum men det har varit svårt att prioritera. Nu fick han hjälp av Eva Erlandsson, Johan Hagmo och Mikaela Tallberg som trivdes med dagens arbetsuppgifter.

- Deras jobb syns verkligen och de är väldigt positiva, säger Johan Olsson.

Eva Erlandsson, Johan Hagmo och Mikaela Tallberg är alla överens om att  det var jättekul att göra något annat än sitt ordinarie arbete för en dag. - Vi fortsätter gärna nästa år. Det är kul att göra något för sin ort, säger Mikaela Tallberg.

Eva Erlandsson, Johan Hagmo och Mikaela Tallberg är alla överens om att det var jättekul att göra något annat än sitt ordinarie arbete för en dag. - Vi fortsätter gärna nästa år. Det är kul att göra något för sin ort, säger Mikaela Tallberg.

De började med att skrapa och göra rent fasaden innan Johan Olsson instruerade hur man målar med rödfärg för att det ska bli bra.

- Det är jättekul att göra något annat än sitt vanliga jobb en dag, säger Eva Erlandsson.

Norma Help Day

Att hjälpa sin kommun är en koncernidé inom Norma Group AB. Under 2015 ska varje företagsdel, under en dag och på valfritt sätt ge något tillbaka till den kommun de är verksamma i runt om i världen - Norma Help Day. I svenska delen som ligger i Anderstorp valde man att ge en hjälpande hand till Gislaveds kommun.

- Våra medarbetare var väldigt nöjda med dagen och kände att de gjort en insats för den plats där företaget har sin verksamhet. Det är just detta som är syftet med projektet,”Give back to the community”. Vi hoppas på fortsatt samarbete i samma anda. Tack än en gång, säger Bengt Johnsson.

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-01