INNEHÅLL

Gislavedshus har inventerat tillgänglighet

Arbetet med att inventera tillgängligheten hos Gislavedshus fastighetsbestånd har nu avslutats och resultaten redovisas till Boverket.

Det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus har genomfört en inventering av hur den fysiska tillgängligheten i företagets bostadshus ser ut. Fysisk tillgänglighet innebär att man tittar på om det finns några hinder i boendemiljön för personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om att trappsteg ska vara tydligt utmärkta, att det är jämnt underlag i entréer och att det finns tillgång till vilplan utanför entrén. Genom att titta på gångvägar, uteplatser, lägenhetsförråd och tvättstugor såväl som entréer och trapphus har man delat in bolagets bostäder i olika grupper baserat på vilken tillgänglighet de har.

Resultatet ger en god bild av tillgängligheten i Gislavedshus bostadsbestånd samt förslag till förbättringsåtgärder, säger Kjell Martinsson, AB Gislavedshus, som har varit projektledare för inventeringen som har finansierats med stöd av Boverket.

Han säger att man kommer att använda resultatet av inventeringen dels till att snabbt genomföra enkelt avhjälpta hinder för tillgängligheten, dels prioritera förbättringsåtgärder i den löpande underhållsplaneringen. Det kommer också att användas som underlag vid planering av större investeringar, typ nybyggnad av hiss i befintligt hus.

Resultatet kommer även att användas i marknadsföringen av Gislavedshus lägenheter.

Sidan uppdaterades senast: 2015-10-15