INNEHÅLL

Evakueringsboende förbereds

Migrationsverkets boendeplatser för asylsökande räcker inte till. Kommunstyrelsen beslutade i dag att Gislaveds kommun kan erbjuda evakueringsplatser.

Under den senaste veckan har det kommit ungefär 8 200 asylsökande till Sverige, varav runt 1 800 ensamkommande barn. Migrationsverket bedömer att 140 000 – 190 000 asylsökande har kommit till Sverige vid årets slut. Den stora ökningen av människor som söker skydd i Europa är historisk. Migrationsverkets boendeplatser räcker inte till varför de ber landets kommuner om hjälp.

På kommunstyrelsens sammanträde i dag beslutades att Johan Orre-skolan är en lämplig lokal för att ställa 130 evakueringsplatser till förfogande, längst till och med 31 december 2016. Det är ännu inte klart när evakueringsboendet kommer att öppnas men det kan gå fort när beslutet kommer från Migrationsverket. Förberedelser är gjorda för att agera snabbt.

Evakueringsboende

Ett evakueringsboende är ett tillfälligt boende där asylsökande kan få tak över huvudet medan de väntar på att Migrationsverket ordnar ett mer långsiktigt boende. De asylsökande bor där tills deras asylansökan har registrerats och Migrationsverket har hittat ett mer permanent boende till dem. Kommunen har ansvar för driften av boendet, exempelvis mat, personal och sängutrustning. I efterskott kan kommunen ansöka om ersättning från Migrationsverket för de kostnader man har haft.

Här kan du läsa mer om flyktingmottagning.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-04