INNEHÅLL

Nöjda äldre i Gislaveds kommun

Vård och omsorg i kommunen är fortsatt mycket bra. Det visar Socialstyrelsens undersökning där kommunens äldre fått tycka till om kvalitén.

Hur vi tar hand om de äldre är en viktig fråga för Gislaveds kommun. Därför är det glädjande att kommunen fortsatt får mycket goda betyg när de äldre får säga sitt om kommunens hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?". Detta säger Marie Lackenbauer, vård- och omsorgschef i kommunen.

- Vi kan inte vara annat än mycket stolta och nöjda med resultatet, säger Marie Lackenbauer.

Stolt över personalen

Resultatet visar att nästan alla äldre är nöjda med bemötandet hos hemtjänstpersonalen. Man upplever också att personalen håller tiderna, att de utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och att man tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål. Sammantaget känner kommunens äldre sig trygga över att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst.

-Personalen i våra verksamheter gör ett fantastiskt arbete, säger Marie Lackenbauer.

Samtidigt önskar kommunens äldre att kunna påverka mer vid vilka tider som man får hjälp. Två av tre äldre vet inte heller vart man kan vända sig till med klagomål och synpunkter. Flera av kommunens äldre upplever också att det kan vara svårt att få träffa sjuksköterska eller läkare vid behov.

Trygga äldre

I resultaten framgår också att de äldre vid kommunens vård- och omsorgsboenden är mycket nöjda med personalen, känner sig trygga med boendet samt upplever samarbetet mellan de anhöriga och boendet som bra. Vidare upplever man att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras.

På samma sätt som bland de äldre med hemtjänst upplever man vid kommunens vård- och omsorgsboenden att det kan vara svårt att få träffa en läkare vid behov. Man önskar också att informationen blir bättre kring tillfälliga förändringar i verksamheten och vart man kan vända sig med synpunkter och klagomål.

-Vi kommer att titta särskilt på de förbättringsområden som finns för både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden, säger vård- och omsorgschef Marie Lackenbauer.

Om undersökningen

Sedan 2013 har Socialstyrelsen frågat kommunens äldre med hemtjänst eller vård- och omsorgsboende hur de upplever det stöd och den hjälp som de får. I Gislaveds kommun svarade drygt 450 personer på årets undersökning.

Läs mer om ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och ladda hem hela undersökningen på socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-11