INNEHÅLL

Ny prognos - betydande ökning ensamkommande barn till kommunen

Migrationsverkets senaste prognos visar att Gislaveds kommun under 2016 kommer att få ta emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn.

För ett par dagar sedan fick socialförvaltningen veta att kommunen kommer att få ta emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn även under 2016. Processen att leta lokaler för boende var redan påbörjad men skyndades nu på, och visade att det är möjligt att ordna ytterligare boendeplatser till ensamkommande barn. I Reftele finns möjligheter att använda den tidigare förskolan Kastanjegården samt lokalerna där Nyckelpigans förskola ligger i dag.

- Prognosen visar att vi kommer att få fler barn att ta ansvar för i åldern 13-15 år och att de lediga lokalerna i Reftele passar väldigt bra, säger Margareta Lindgren, 1:e vice ordförande i socialnämnden.

Påverkar Ölmestadskolan

Ökningen av antalet ensamkommande barn i Reftele ändrar förutsättningarna för högstadiet på Ölmestadskolan eftersom elevunderlaget blir betydligt större.

- På måndag kommer jag att lägga ett förslag till barn- och utbildningsnämnden att vi inte ska lägga ner högstadiet på Ölmestadskolan, säger Bo Kärreskog, ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Eleverna i årskurs 6-9 samt personalen på Ölmestadskolan har blivit informerade. Skolchef Mats Spånberg var ute på skolan och berättade nyheten under eftermiddagen.

- Både elever och lärare blev mycket glada över beskedet och lovade att anta utmaningen att möta, och ta hand om de ensamkommande flyktingbarnen så att de får en bra start i sitt nya samhälle, säger Mats Spånberg.

- Det är bra att kommunen är så flexibel att vi kan styra om resurserna när det uppstår ett behov. Vi är en del av världen och ska hjälpa till på det sätt vi kan. Det bidrar till att utveckla kommunen på sikt, säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ombyggnad av lokaler och mer personal till skolan påverkar inte övriga budgeten eller resultatet. I veckan fick kommunen besked om nya pengar från staten för hantering av flyktingsituationen. De kommer att användas till boende, förstärkning av skolan och till socialtjänsten.

- Fler barn blev en unik möjlighet som löser en del av utmaningen för kommunen. Två "pusselbitar" som passade ihop blev en bra enhet. Jag hoppas på en bra integration för barnen och att de ska komma in i samhället och föreningslivet, säger Niclas Palmgren (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-13