INNEHÅLL

Projekt trygg hemgång startar upp

Ökad möjlighet till vårdplanering i hemmet med nytt projekt.

Nu startar projektet Trygg hemgång som är ett alternativ till vårdplanering på sjukhus. Det innebär att där det är möjligt sker vårdplaneringen i den enskildes hem. Syftet är att förbättra individens delaktighet i sin vård- och omsorgsplanering, minska återinläggning på sjukhus samt behov av korttidsplats.

Team möter upp hemma

När den enskilde bedöms utskrivningsklar från sjukhuset möts personen upp i sitt hem av ett team som arbetar med Trygg hemgång. Teamet består av undersköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare. Tillsammans med den enskilde planeras aktuella insatser. Under en begränsad tid utreder teamet behovet av insatser, utredningen ligger sedan till grund för fortsatt hemtjänst, vård och rehabilitering.

Trygg hemgång genomförs i projektform under november 2015 till januari 2016 i Smålandsstenar, Skeppshult, Burseryd och Broaryd. Liknande arbete med Trygg hemgång pågår på flera håll i vårt län och runt om landet.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-13