INNEHÅLL

Malin Aronsson är ny kommundirektör i Gislaveds kommun.

Möt vår nya kommundirektör

Sedan ett par veckor är Malin Aronsson ny kommundirektör i Gislaveds kommun.

Det har varit en intensiv period, de här första veckorna, med mycket att sätta sig in i. Det har varit allt från introduktion till hantering av operativa frågor som ligger på Malins Aronssons bord. Bland mycket annat har flyktingmottagningen varit högaktuell, både för kommundirektören liksom för många andra inom och utom organisationen.

-Jag har blivit varmt välkomnad på alla sätt och jag känner redan att jag trivs mycket bra, säger Malin Aronsson, nytillträdd kommundirektör.

Malin Aronsson tar med sig lång och bred erfarenhet av arbete i offentlig sektor, främst kommunal verksamhet men även från statlig myndighet. Innan hon kom till Gislaveds kommun var hon regionchef i Kriminalvården med ansvar för anstalter, häkten och frivård i Västra Götaland och Halland. Med mer än 20 års chefserfarenhet tar hon sitt intresse för styrning- och ledningsfrågor med sig till Gislaveds kommun.

-De är en viktig pusselbit att arbeta effektivt och med rätt saker på olika nivåer, dels inom tjänstemannaleden men också politiskt, säger Malin Aronsson.

Kommundirektören är den högsta tjänstemannen i kommunen och leder förvaltningsorganisationen. Det är kommundirektörens ansvar att verkställa politikernas beslut och se till att de får så goda och väl underbyggda utredningar som möjligt för sitt beslutsfattande.

- Till min hjälp har jag många kompetenta och duktiga medarbetare och chefer som verkar i olika förvaltningar, säger Malin Aronsson.

-Som kommundirektör har jag också ett ansvar för att samverka med andra, inom t.ex. näringslivet i vår kommun, andra kringliggande kommuner, region Jönköpings län och Länsstyrelsen för att nämna några exempel, säger Malin Aronsson vidare.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-18