INNEHÅLL

Europa minskar avfallet

Gislaveds kommun deltar i EU-projektet ”Europa minskar avfallet” 21-29 november.

Vi är duktiga på återvinning i Sverige.

I Sverige är vi duktiga på att återanvända, återvinna och utvinna energi ur vårt avfall. Ändå står vi inför samma stora utmaning som resten av världen: våra avfallsmängder måste minska.

Minskade avfallsmängder medför minskat behov av material och energi, vilket ger minskade utsläpp från produktion, från transport och från avfallshanteringen. Forskning visar att om mängden hushållsavfall i Sverige minskar 5 procent kan de årliga utsläppen av skadliga växthusgaser minska med 300 000 ton. Det är dubbelt så mycket som de årliga utsläppen av växthusgaser från Gislaveds kommun!

I Sverige återvinns 99 procent av allt hushållsavfall, antingen som material eller energi. Men den stora miljövinsten finns i att minska mängderna avfall. Stora avfallsmängder innebär en enorm förbrukning av jordens resurser. De senaste tio åren har hushållsavfallet ökat med över 30 procent i Sverige. Då hjälper det inte att Sverige har en mycket bra avfallshantering. Vi måste göra mer för att minska våra avfallsmängder. Det gäller både hushållsavfall och avfall från verksamheter. Ett första steg kan vara att se över den egna konsumtionen. I nästa steg kan det vara bra att tänka på om det du tänkt slänga kanske kan återanvändas eller skänkas till second hand. Behöver det fortfarande slängas är det återvinning som är nästa alternativ.

Det var därför EU-projektet "Europa minskar avfallet" startade 2009 med syftet att minska avfallet i hela Europa. Alla länder som deltar genomför under en och samma vecka aktiviteter för att förebygga avfall och för att minska mängden farliga ämnen i avfallet.

Gislaved 2015

Under Europa minskar avfallet-veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Genom aktiviteterna ska vi lära oss hur miljön påverkas av det vi slänger och vad var och en av oss kan göra för att minska avfallet. Temat för veckan 2015 är dematerialisation, dvs att göra mer – eller lika mycket – med mindre material. I Gislaveds kommun uppmärksammar vi veckan genom att inleda märkningen av Miljönär-vänliga verksamheter. Kommunens första miljönärsmärkning kommer att uppmärksammas. Vi kommer också att informera om hur man kan minska avfall genom att laga, låna och återanvända både via Gislaved.se och genom besök hos miljömärkta verksamheter.

Läs mer i länkarna i högerspalten.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-23