INNEHÅLL

Snart dags för snöröjning

Kylan är här och även om det inte snöat än så börjar det närma sig.

Med kyla kommer halka och halkbekämpning. I Gislaveds kommun är det Tekniska kontoret som ansvarar för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på gator, gång- och cykelvägar samt vid busshållplatser och andra allmänna platser inom tätorterna.

För att snöröjningen ska kunna genomföras så effektivt och smidigt som möjligt finns det lite som du kan hjälpa till med:

  • se till att gatan är fri från din bil när det är dags för snöröjning
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gata under 4,6 meters höjd tas bort
  • se till att grenar som hänger ut från din fastighet över gångbana under 3 meters höjd tas bort

Du kan läsa mer om halkbekämpning, snöröjning och vad du som fastighetsägare ansvarar för på sidan för snöskottning och sandning. Där kan du också hitta aktuella snöröjningskartor för kommunens tätorter.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-23