INNEHÅLL

God kvalitet på arbete med försörjningsstöd

I arbetet och servicen kring försörjningsstöd placerar sig Gislaveds kommun mycket bra i en jämförelse med andra kommuner i Sverige.

Det är i den senaste rapporten på området öppna jämförelser som Socialstyrelsen har tittat på hur arbetet ser ut i Sveriges olika kommuner på området försörjningsstöd.

Bra på samverkan

I undersökningen framkommer bland annat att samverkan och samarbete med olika aktörer, som exempelvis arbetsförmedlingen och försäkringskassan, är ett område där Gislaveds kommun ligger mycket väl till i en jämförelse

- Samverkan med externa aktörer är en viktig del i arbetet och våra resultat blir ännu bättre genom goda kontakter med andra myndigheter och vårdinstanser. På det viset förbättras också våra klienters möjligheter att kunna nå självförsörjning, säger Eva Vagnemark, enhetschef för försörjningsstödet inom individ- och familjeomsorgen.

Brukarundersökning genomförs under hösten

Ett förbättringsområde som presenteras för kommunen i undersökningen är att det inte har genomförts någon undersökning där man har frågat de personer som får försörjningsstöd om hur de upplever servicen och tillgängligheten i verksamheten.

-Detta är något som vi arbetar med just nu och under 4 veckor i oktober och november har alla som besöker socialkontoret för att ansöka om försörjningsstöd blivit erbjudna att besvara en enkät med frågor om verksamhetens service och kvalitet, säger Eva Vagnemark.

Sidan uppdaterades senast: 2015-11-24